Securitate internațională

Neproliferarea armelor de distrugere în masă

Achiziţia şi deţinerea de arme de distrugere în masă - nucleare, biologice sau chimice - de către entităţi teroriste, reprezintă astăzi una dintre cele mai importante ameninţări şi provocări la adresa securităţii comunităţii internaţionale. Se menţine, de asemenea, riscul ca unele state să folosească sau să ameninţe cu folosirea armelor de distrugere în masă, în scopuri de şantaj sau intimidare.

România consideră necesară consolidarea actualului mecanism de dezarmare şi neproliferare nucleară. Acordă o importanţă deosebită universalizării sistemului de tratate internaţionale în domeniu (Tratatul de Neproliferare Nucleară - NPT, Convenţia privind armele chimice - CWC, Convenţia privind armele biologice - BWC) şi continuă să susţină toate demersurile la nivel global pentru contracararea ameninţărilor şi provocărilor venind din partea statelor (sau a actorilor nestatali) care sfidează normele de drept internaţional şi standardele globale ale domeniului nuclear.

Actualizat octombrie 2016