Comisia Naţională de Drept Internaţional…

Strategia naţională de aplicare a Dreptului Internaţional Umanitar

Strategia conţine un preambul cuprinzând o definiţie a dreptului internaţional umanitar, referiri la principalele documente internaţionale din domeniul dreptului internaţional umanitar, în special Convenţiile de la Geneva din 1949 şi Protocoalele Adiţionale la acestea din 1977, temeiul juridic al Strategiei, elemente de tradiţie ale României în domeniul dreptului internaţional umanitar, o anexă care include principalele instrumente în domeniul dreptului internaţional umanitar.

 

Strategia cuprinde, de asemenea, obiective generale şi obiective specifice necesare aplicării dreptului internaţional umanitar pe plan intern, participării şi implicării României pe plan internaţional, atunci când este cazul, la diferite evenimente din domeniul dreptului internaţional umanitar, măsuri de realizare a acestora vizând promovarea şi aplicarea normelor de drept internaţional umanitar, adoptarea măsurilor legislative de ratificare a convenţiilor din domeniul dreptului internaţional umanitar, în funcţie de caz, la care România nu este parte, de diseminare şi cunoaştere a normelor de drept internaţional umanitar în cadrul forţelor armate şi celorlalte structuri cu responsabilităţi în domeniu, precum şi în cadrul societăţii civile. Obiectivele şi măsurile de realizare a acestora pot contribui pe plan extern la o creştere a vizibilităţii acţiunilor întreprinse de România în domeniul dreptului internaţional umanitar.
 
Strategia constituie un document de referinţă în domeniu, fiind tradusă în limba engleză şi difuzată în cadrul unor organisme de profil din ţară şi din străinătate. Totodată, Strategia a fost prezentată în cadrul unor reuniuni internaţionale (reuniunea Grupului de lucru de drept internaţional COJUR din data de 28 februarie 2008) fiind receptată cu interes.
 
Pentru o mai bună cunoaştere a preocupărilor Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar şi a interesului de care dreptul internaţional umanitar se bucură în România, anexăm Strategia Naţională a României de aplicare a dreptului internaţional umanitar.