Politici UE

Politica de extindere a UE

Uniunea Europeană de astăzi, cu 28 de state membre şi o populaţie de aproximativ 500 de milioane de locuitori este rezultatul unui proces de integrare şi extindere de peste jumătate de secol, aflat în continuă evoluţie.

În prezent, TurciaRepublica MacedoniaMuntenegru, Serbia și Albania sunt state candidate.

Negocierile de aderare cu Turcia au început la 3 octombrie 2005. Republica Macedonia a devenit ţară candidată în decembrie 2005, însă negocierile de aderare nu au început încă. Muntenegru a devenit stat candidat în decembrie 2010, iar negocierile de aderare au fost deschise la 29 iunie 2012. Serbia a obţinut statutul de stat candidat la 2 martie 2012, iar negocierile de aderare au fost lansate formal la 21 ianuarie 2014.  Albania a obținut statutul de stat candidat la 27 iunie 2014.

Bosnia şi Herţegovina şi-a prezentat cererea de aderare la UE la 15 februarie 2016. La 20 septembrie 2016, Consiliul UE a înaintat Comisiei Europene, spre aviz, această cerere.  

Poziţia României: România sprijină o politică a „uşilor deschise” pentru statele care au voinţa şi capacitatea de a îndeplini criteriile agreate de extindere a UE.

Procesul de stabilizare şi asociere este un proces stabilit de UE cu toate ţările din Balcanii de Vest, inclusiv cu entitatea Kosovo* care are drept obiectiv apropierea progresivă a acestora de UE. Datorită acestui proces, aceste ţări se bucură deja de acces liber la piaţa unică a UE pentru aproape toate exporturile lor, precum şi de sprijin financiar din partea UE pentru eforturile depuse în direcţia realizării reformelor. Piesa centrală a procesului constă în încheierea unui acord de stabilizare şi asociere, o relaţie contractuală care stabileşte drepturi şi obligaţii reciproce. Acordurile de stabilizare şi asociere se concentrează asupra respectării principiilor democratice esenţiale şi a elementelor centrale ale pieţei unice europene.

 

Procesul de extindere

Candidaţii trebuie să demonstreze că vor fi capabili să-şi asume în întregime rolul de membri ai Uniunii. Pentru aceasta trebuie să obţină sprijinul cetăţenilor şi să respecte standarde şi norme europene stricte de ordin politic, juridic şi tehnic.

Ţările care doresc să adere la UE pot parcurge diversele etape ale procesului de integrare doar după ce toate condiţiile pentru fiecare etapă au fost respectate. Procedurile de admitere în UE sunt complexe, garantând că noile state membre aderă numai atunci când îndeplinesc toate cerinţele şi doar după ce instituţiile UE, guvernele statelor membre şi guvernele ţărilor în cauză îşi vor fi exprimat acordul în mod activ. Astfel, perspectiva integrării acţionează ca un stimulent pentru promovarea reformelor. Politica UE cu privire la extindere garantează faptul că acest proces este gestionat foarte riguros, astfel încât procesul de aderare să aducă beneficii ambelor părţi implicate, UE şi ţărilor în curs de aderare.

 

Etapele extinderii UE

  • În 1951, şase ţări – Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Ţările de Jos – au întemeiat Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului şi, ulterior, în 1957, Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.
  • Au urmat şase valuri de extindere succesive:

1973 – Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit

1981 – Grecia

1986 – Spania şi Portugalia

1995 – Austria, Finlanda şi Suedia

2004 – Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia. A fost o extindere istorică, o reunificare a Europei după zeci de ani de separare. La 1 ianuarie 2007, aderarea României şi Bulgariei la UE a încheiat acest proces istoric.

2013 – Croaţia

 

La 10 noiembrie 2015, Comisia Europeană a publicat cel mai recent „Pachet anual privind Extinderea Uniunii Europene” care cuprinde „Strategia pentru extinderea UE”, precum şi rapoarte de progres pentru fiecare dintre statele candidate şi potenţialii candidaţi (http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm).  Pachetul a reprezentat primul exerciţiu de acest tip al actualului colegiu al Comisiei Europene. Acesta reconfirmă importanţa acordată politicii de extindere a UE, ca instrument politic al Uniunii care a contribuit şi contribuie nemijlocit la promovarea păcii, securităţii, stabilităţii şi prosperităţii in Europa şi care oferă, de asemenea, oportunităţi sporite economice şi comerciale atât Uniunii, cât şi statelor care aspiră la aderare. Totodată, prezentul pachet de evaluări ale Comisiei trebuie înţeles ca un instrument practic, de sprijin nemijlocit şi de stimulare a reformelor atât de dificile şi de complexe pentru statele candidate şi potenţialii candidaţi.

România consideră că statele candidate şi potenţialii candidaţi au nevoie, mai mult ca oricând, de un mesaj politic de sprijin din partea UE în direcţia avansării procesului de extindere, aspect cu atât mai important pe fondul crizelor complexe din vecinătatea estică şi sudică a Uniunii Europene, în mod deosebit criza migraţiei. Viitorul Pachet Extindere este așteptat să fie publicat de către Comisia Europeană în această toamnă.

octombrie 2016