Instituțiile UE

Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE)

Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) este o instituţie a Uniunii Europene (UE) a cărei înfiinţare a fost prevăzută prin Tratatul de la Lisabona. Serviciul, lansat oficial la 1 decembrie 2010, asistă Înaltul Reprezentant (ÎR) al UE pentru politica externă şi de securitate comună în exercitarea mandatului său.

Oglindind structura ministerelor de externe naţionale, SEAE are o entitate centrală la Bruxelles şi delegaţii UE în state terţe. Îşi desfăşoară activitatea în cooperare cu serviciile diplomatice ale statelor membre.

Rolul serviciului este de a contribui la întărirea coerenţei şi vizibilităţii acţiunii externe a UE.

 

Cadrul legal

Înfiinţarea SEAE este prevăzută în art. 27 (3) al Tratatului privind Uniunea Europeană/Tratatul de la Lisabona.

„În exercitarea mandatului său, Înaltul Reprezentant al Uniunii este susţinut de un serviciu european pentru acţiunea externă. Acest serviciu lucrează în colaborare cu serviciile diplomatice ale statelor membre şi este format din funcţionarii serviciilor competente ale Secretariatului General al Consiliului şi ale Comisiei, precum şi din personalul detaşat al serviciilor diplomatice naţionale.”

Organizarea şi funcţionarea: SEAE este reglementată prin Decizia Consiliului UE adoptată la 26 iulie 2010 (2010/427). Documentul a fost elaborat în consultare cu Parlamentul European şi cu aprobarea Comisiei Europene. Principalele elemente ale Deciziei vizează:

Mandatul SEAE: Serviciul sprijină Înaltul Reprezentant (ÎR) al UE în exercitarea mandatului său de a conduce politica externă şi de securitate comună a Uniunii, inclusiv politica de securitate şi apărare comună. Totodată, Serviciul asistă preşedintele Consiliului European, preşedintele Comisiei Europene şi ceilalţi Comisari europeni în exercitarea atribuţiilor lor în domeniul relaţiilor internaţionale.

Structura: Serviciul este compus dintr-o administraţie centrală, cu sediul la Bruxelles, şi Delegaţiile Uniunii Europene în statele terţe şi pe lângă organizaţiile internaţionale.

Funcţionarea curentă a Serviciului, inclusiv aspectele administrative şi bugetare, este asigurată de o echipă formată din patru funcţionari de rang înalt: un secretar general executiv asistat de trei secretari generali adjuncţi.

Personalul SEAE: Noul corp diplomatic european este constituit, pe de o parte, din funcţionari permanenţi ai Uniunii Europene şi, pe de altă parte, din diplomaţi detaşaţi din cadrul serviciilor diplomatice ale statelor membre, pe o perioadă determinată (între 4 şi 10 ani). Se prevede ca cel puţin 60% din diplomaţii SEAE să fie reprezentaţi de funcţionari permanenţi, şi cel puţin o treime, dar nu mai mult de 40%, să fie reprezentaţi de diplomaţi ai statelor membre. Indiferent de instituţia de provenienţă, membrii personalului SEAE beneficiază de statut şi oportunităţi egale de carieră.

În decembrie 2011, ÎR a prezentat primul raport de etapă de la înfiinţarea SEAE.

Conform Deciziei Consiliului UE 2010/427, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate (ÎR) a fost mandatat să prezinte un raport de evaluare a organizării şi a funcţionării SEAE şi eventuale propuneri de îmbunătăţire a activităţii acestuia până la jumătatea anului 2013. Înaltul Reprezentant a prezentat raportul de revizuire a Serviciului la sfârşitul lunii iulie 2013.

În 17 decembrie 2013 au fost adoptate Concluziile Consiliului UE privind revizuirea Serviciului European de Acţiune Externă, şi a fost lansată invitaţia ca următorul Înalt Reprezentant să evalueze progresele realizate în contextul revizuirii SEAE şi să prezinte, până la sfârşitul anului 2015 o evaluare cu privire la organizarea şi funcţionarea SEAE, însoţit de propuneri adecvate, inclusiv pentru o revizuire a Deciziei 2010/427/UE.

Urmare Concluziilor Consiliului din 17 decembrie 2013, la data de 22 decembrie 2015 a fost înaintat Raportul de progres al IR/VP F. Mogherini privind implementarea revizuirii SEAE. La data de 16 septembrie 2015, a intrat în vigoare noua organigramă a Serviciului  European de Acţiune Externă, având ca principal obiectiv clarificarea şi simplificarea structurii  (http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/september_2016_-_organisation_chart_of_the_eeas_en.pdf).

 

Valoare adăugată

La nivel UE, Serviciul este menit să contribuie la întărirea coerenţei şi creşterea impactului şi vizibilităţii acţiunii UE în plan politic internaţional. O politică externă şi de securitate comună UE mai eficace, cu un impact crescut, va contribui la o mai bună promovare atât a valorilor cât şi a intereselor Uniunii şi, implicit, ale statelor sale membre.

 Octombrie 2016