Introducere

OSCE

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor Actului Final de la Helsinki (1975) şi Cartei de la Paris pentru o nouă Europă (1990) care promovează rezolvarea pe cale paşnică a conflictelor şi dezarmarea părţilor implicate în aceste conflicte.

 

În punerea în aplicare a acestui mandat general, organele politice ale organizaţiei pot decide, prin hotărâri cu valoare politică, să recomande statelor instituirea de sancţiuni pentru a determina statele implicate în conflicte pe continentul european să le soluţioneze prin mijloace paşnice.