Prima Pagina

Cronologia relaţiilor României cu UE

 
1 februarie 1993
Semnarea Acordului de Asociere a României la Uniunea Europeană (UE)
1 februarie 1995 
Intrarea în vigoare a Acordului de Asociere la UE
Iunie 1995 
România prezintă cererea oficială de aderare la UE
Iulie 1997 
Comisia Europeană prezintă  "Opinia asupra cererii oficiale de aderare a României"
Noiembrie 1998 
Comisia Europeană prezintă primul Raport cu privire la progresele înregistrate de România în îndeplinirea criteriilor de aderare
Decembrie 1999 
Consiliul European de la Helsinki decide deschiderea negocierilor de aderare cu România (alături de alte şase state candidate)
Februarie 2000 
Conferinţa Interguvernamentală România-UE. Este lansat, în mod oficial, procesul de negociere a aderării României la Uniunea Europeană
Decembrie 2002 
Consiliul European de la Copenhaga a exprimat sprijinul pentru obiectivul aderării României la UE în 2007
Iunie 2003 
Consiliul European de la Salonic a manifestat susţinerea pentru încheierea negocierilor de aderare ale României în anul 2004
Decembrie 2003 
Consiliul European de la Bruxelles a stabilit calendarul de aderare a României la Uniunea Europeană: finalizarea negocierilor în 2004, semnarea Tratatului de Aderare cât mai curând posibil în 2005 şi aderarea efectivă la Uniunea Europeană în ianuarie 2007. În concluziile Consiliului European s-a afirmat că aderarea României şi Bulgariei reprezintă obiectivul comun al Uniunii Europene cu 25 de membri. Pentru prima dată, într-un document al Consiliului European este afirmat obiectivul semnării Tratatului comun de aderare al României şi Bulgariei în 2005, precum şi sprijinul Uniunii Europene în acest sens.
Iunie 2004 
Consiliul European de la Bruxelles reconfirmă calendarul de aderare a României, în intervalele temporale 2004-2005-2007
Octombrie 2004 
La 6 octombrie 2004, Comisia Europeană prezintă Raportul anual 2004 pentru România, precum şi Documentul de Strategie privind perspectivele procesului de extindere. Documentele afirmă sprijinul ferm al Comisiei Europene în favoarea încheierii negocierilor de aderare cu România (şi Bulgaria) până la sfârşitul anului 2004.
Decembrie 2004 
Încheierea din punct de vedere tehnic a negocierilor de aderare în cadrul Conferinţei de Aderare la nivel ministerial din 14 decembrie 2004
Decembrie 2004 
Consiliul European de la Bruxelles din 16-17 decembrie 2004 a confirmat încheierea negocierilor de aderare cu România şi a reafirmat calendarul de aderare: aprilie 2005 - semnarea Tratatului de Aderare; 1 ianuarie 2007 - aderarea efectivă.
13 aprilie 2005 
România a primit avizul conform al Parlamentului European (PE) pentru semnarea Tratatului de Aderare. Conform procedurii (art. 49 TUE), forul democratic european s-a pronunţat la 13 aprilie 2005, cu ocazia sesiunii plenare, în baza unui Raport de progrese elaborat de raportorul PE pentru România, Pierre Moscovici. Rezultatul votului din plenara PE: aviz conform: 497 de voturi pentru, 93 împotrivă, 71 abţineri. Raportul Moscovici: 564 de voturi pentru, 59 împotrivă, 41 abţineri.
25 aprilie 2005 
Semnarea Tratatului de Aderare a României şi Bulgariei la UE, la Luxemburg
16-17 iunie 2005 
Primul Consiliu European la care România a participat în noua sa calitate de observator
21 iunie 2005 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Slovacia
26 septembrie 2005 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Ungaria
29 septembrie 2005 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Slovenia
25 octombrie 2005 
Publicarea, de către Comisia Europeană, a primului Raport comprehensiv de Monitorizare pentru România, precum şi a Documentului comun de Strategie (Composite Paper). Documentele confirmă progresele importante în pregătirea internă şi măsurile ce urmau a fi luate pentru asigurarea aderării la 1 ianuarie 2007.
27 octombrie 2005 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Republica Cipru
2 noiembrie 2005 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Republica Elenă
16 noiembrie 2005 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Estonia
6 decembrie 2005 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Republica Cehă
14 decembrie 2005 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Spania
24 ianuarie 2006 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Malta
26 ianuarie 2006 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Letonia
16 februarie 2006 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Marea Britanie
8 martie 2006 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Portugalia
30 martie 2006 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Lituania
30 martie 2006
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Polonia
9 mai 2006
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Suedia
11 mai 2006
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Austria
16 mai 2006
Publicarea de către Comisia Europeană a Raportului comprehensiv de monitorizare 
13 iunie 2006 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Olanda
19 iunie 2006 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Finlanda
21 iunie 2006 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Irlanda
29 iunie 2006
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Luxemburg
26 septembrie 2006 
Publicarea de către Comisia Europeană a ultimului Raport de Monitorizare, în care este confirmată data de 1 ianuarie 2007 ca dată a aderării României la UE
3 octombrie 2006
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Franţa
13 octombrie 2006 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Belgia 
21 noiembrie 2006 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Danemarca 
24 noiembrie 2006 
Ratificarea Tratatului de Aderare la UE de către Germania 
Decembrie 2006 
Consiliul European de la Bruxelles din 14-15 decembrie 2006  confirmă aderarea României la UE la 1 ianuarie 2007 
1 ianuarie 2007 
România devine stat membru al Uniunii Europene