Aplicarea sancţiunilor internaţionale în…

Autorităţi competente


1. Îngheţarea fondurilor

  • pentru informarea şi supravegherea instituţiilor de credit asupra sancţiunilor internaţionale instituite: 

Banca Naţională a României
Adresa: Str. Lipscani nr. 25, sector 3, cod 030031, Bucureşti, România
Telefon:  + 4 021 313 04 10; + 4 021.315.27.50
Web:  http://www.bnro.ro

  • pentru entităţile reglementate şi supravegheate care operează în domeniul pieţei de capital în domeniul asigurărilor şi în domeniul pensiilor private:

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Adresa: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti
Telefon: 0800 825 627
Fax : + 4 021.659.60.51 sau + 4 021.659.64.36
E-mail: office@asfromania.ro
Web: http://www.asfromania.ro

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, s-a înfiinţat Autoritatea de Supraveghere Financiară ca „autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţă mai sus menționate, prin preluarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.“
 

  • pentru acele entităţi care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi: 

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Adresa: Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureşti, România
Telefon:  + 4 021.315.52.07; + 4 021.315.52.80
Fax:        + 4 021315 52 27
E-mail:  onpcsb@onpcsb.ro
Web:  http://www.onpcsb.ro/