Teme de actualitate pe agenda UE

Extinderea zonei Euro

În prezent, zona Euro include 19 state membre ale Uniunii Europene care au adoptat moneda euro: Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Slovenia, Malta şi Slovacia.

De la data aderării sale la UE, România participă în cadrul Uniunii Economice şi Monetare, având o derogare temporară de la adoptarea monedei unice. România şi-a asumat, prin Tratatul său de aderare la UE, obiectivul de adoptare moneda Euro în momentul în care va îndeplini criteriile de convergenţă, cunoscute drept criteriile de la Maastricht.

actualizat februarie 2016