Securitate internațională

Rolul NATO în actualul context internaţional

 

  NATO, PREZENT ŞI VIITOR

Scopul esenţial al NATO este acela de a asigura libertatea şi securitatea tuturor membrilor săi prin mijloace politice şi militare, în conformitate cu Tratatul Nord-Atlantic şi cu principiile Cartei Naţiunilor Unite.Tratatul Nord-Atlantic a fost semnat la data de 4 aprilie 1949. Acesta reprezintă baza legală a Alianţei, cu respectarea articolului 51 din Carta Naţiunilor Unite, care reafirmă dreptul inalienabil al statelor independente la apărarea individuală sau colectivă.

Încă de la începuturile sale, Alianţa a depus eforturi pentru stabilirea unei ordini juste şi durabile de pace în Europa, bazată pe valorile comune ale democraţiei,drepturilor omului şi în conformitate cu litera legii. Principiul fundamental care stă la baza Alianţei este un angajament comun faţă de cooperarea reciprocă între statele membre, fundamentat pe indivizibilitatea securităţii acestora. Practic, Alianţa este o asociere de state libere, unite în hotărârea lor de a-şi menţine securitatea prin garanţii comune şi prin relaţii stabile cu alte ţări.

Alături de partenerii săi, NATO doreşte în continuare să promoveze şi să apere valorile fundamentale comune precum: democraţia, libertatea individuală, supremaţia legii, economia de piaţă, rezolvarea pe cale paşnică a diferendelor, deschidere şi transparenţă, dar şi cooperarea la nivel internaţional în vederea abordării cu succes a provocărilor noului mileniu


  Obiective NATO:

    Transformarea

Pe măsură ce tipurile de ameninţări evoluează şi se modifică, NATO trebuie, la rândul său, să treacă printr-un proces de schimbare. Această transformare reprezintă o provocare şi o cerinţă constantă pentru Alianţă, căreia va trebui să îi facă faţă permanent. Procesul de transformare va avea  la bază întotdeauna valorile fundamentale ale NATO.

În acțiunile întreprinse după criza financiară la nivel global şi alocarea unor resurse limitate pentru apărare, statele membre vor fi nevoite să depună eforturi suplimentare pentru a menţine sistemul de apărare la standarde optime.

Pe acest fond, România a susţinut, la Summit-ul NATO din Marea Britanie (4-5 septembrie 2014), adoptarea unui pachet robust de capabilităţi de apărare, în măsură să răspundă eficient întregului spectru de ameninţări şi să susţină obiectivele politice şi strategice ale NATO în etapa următoare. Printre acestea se află atât noi iniţiative, precum Construirea Capacităţii de Apărare, Platforma de Interoperabilitate şi Iniţiativa privind Forţele Conectate, dar, mai ales, creşterea graduală a bugetelor pentru apărare, de către toate statele NATO, în vederea atingerii ţintei de 2% din PIB. Summit-ul NATO din Polonia, din iulie 2016, a marcat progrese pe linia consolidării capabilităților NATO și adaptării Alianței la mediul actual de securitate. De asemenea, cu acest prilej a fost reiterat angajamentul aliat pentru creșterea graduală a bugetelor pentru apărare în vederea atingerii țintei de 2% din PIB..

    Sistem colectiv de apărare

Sistemul colectiv de apărare este şi va rămâne principalul obiectiv al NATO. Totodată, este cunoscut faptul că, pentru menţinerea securităţii statelor membre, este esenţial ca NATO să acţioneze şi în afara graniţelor sale, pentru a răspunde ameninţărilor acolo unde acestea apar, contribuind astfel la crearea unui mediu internaţional mai sigur de care beneficiază inclusiv statele membre.

Planul de acţiune pentru realizarea capacităţii operaţionale a Alianţei (Readiness Action Plan/RAP), adoptat la Summit-ul din Marea Britanie , din 2014,  prevede, în esenţă, o serie de măsuri imediate  prin care NATO a răspuns  ameninţărilor provenind din vecinătatea imediată.

Având în vedere complexitatea situației de securitate la nivel internațional, consolidarea posturii de descurajare și apărare colectivă a NATO a fost una dintre temele majore și pentru Summit-ul NATO de la Varșovia, din iulie 2016,

Cu acest prilej, a fost consemnată implementarea completă a Planului de acţiune pentru realizarea capacităţii operaţionale a RAP.  Pe baza prevederilor RAP, România găzduiește pe teritoriul național  două elemente de comandă și control aliate - o Unitate NATO de Integrare a Forțelor (NATO Force Integration Unit/ NFIU), care a fost activată în septembrie 2015, și Comandamentul multinațional de Divizie Sud-Est (Multinational Division South -East/ MND- SE), care a fost activată în decembrie 2015.

În același timp, având în vedere evoluțiile de securitate înregistrate din 2014, atât în vecinătatea sudică, cât și în vecinătatea estică a NATO  la Summit-ul de la Varșovia s-a decis adoptarea de noi măsuri dintre care, cele mai relevante pentru regiunea noastră se referă la stabilirea unei prezențe aliate înaintate pe flancul estic inclusiv în România.