Despre Consiliul Europei

Oportunităţi de carieră în cadrul Consiliului Europei

 

Procedură de selecţie a candidaturilor pentru reprezentarea României în cadrul Comitetului european pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante

În calitate de stat parte la Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, România are un reprezentant în cadrul Comitetului european pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT).

Membrii CPT sunt aleşi de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei cu majoritate absolută de voturi de pe o listă de candidaţi întocmită de către Biroul Adunării Parlamentare a Consiliul Europei (APCE). În vederea elaborării acestei liste, delegaţia naţională a fiecărei părţi în Adunarea Parlamentară prezintă trei candidaţi, dintre care cel puţin doi au cetăţenia statului respectiv.

Având în vedere că mandatul actualului reprezentant al României expiră la data de 19 decembrie 2011, se lansează o procedură de selecţie a celor trei persoane ce vor fi nominalizate în lista ce urmează a fi înaintată către APCE.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită dosarul de candidatură până la data de 19 august 2011.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi Anunţul privind propunerile de candidaturi pentru reprezentantul României în cadrul CPT.

Anunţ (pdf).   Model CV (pdf)

Interviu (.pdf), Rezultate interviu (.pdf)


Pentru informaţii generale privind procedura depunerii candidaturilor pentru posturi în cadrul Consiliului Europei accesaţi site-ul oficial la adresa http://www.coe-recruitment.com/index.aspx.