România în NATO

Participarea României la operaţiunile şi misiunile Alianţei


 Misiunea Resolute Support (RSM)

Începând cu 1 ianuarie 2015, NATO continuă sprijinirea Forţelor Naţionale Afgane de Securitate şi Apărare (ANSDF) prin intermediul Misiunii Resolute Support. În acest scop, acordă asistenţă în procesul de planificare, programare şi bugetare a ANSDF; acordă sprijin în procesul de generare a forţei, recrutare, instruire, conducere şi dezvoltare a resurselor umane; consiliază autorităţile afgane în vederea respectării principiilor statului de drept şi bunei guvernări la nivelul forţelor afgane de securitate şi apărare.

Baza legală a RSM este stipulată în Acordul privind Statului Forţelor NATO în Afganistan (SOFA), semnat la 30 septembrie 2014 şi ratificat de Parlamentul afgan la 27 noiembrie 2014. Acordul stipulează condiţiile în care pot fi dislocate trupe NATO în Afganistan, precum şi tipul de activităţi ce pot fi desfăşurate pe teritoriul statului afgan.

În cuprinsul Rezoluţiei 2189 din 12 decembrie 2014, Consiliul de Securitate ONU evidenţiază faptul că Acordul SOFA, precum şi invitaţia pe care Guvernul afgan a adresat-o NATO de a lansa o nouă misiune, constituie o bază legală solidă pentru desfăşurarea activităţilor de consiliere, asistenţă şi instruire a Forţelor Naţionale Afgane de Apărare şi Securitate.

La reuniunea din 19-20 mai 2016, miniştrii afacerilor externe NATO au decis continuarea Misiunii Resolute Support după anul 2016 şi au evidenţiat necesitatea unei abordări flexibile în dislocarea militarilor pe întreg teritoriul Afganistanului. Această abordare a fost confirmată de şefii de stat şi de guvern cu prilejul Summit-ului NATO de la Varşovia.

În baza aprobărilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în anul 2016 România participă la RSM cu până la 650 de militari.

 

   KFOR

NATO este implicat în Kosovo din 1999, ca urmare a Rezoluţiei 1244 a CS ONU şi a Acordului Militar-Tehnic dintre NATO, Republica Federală Yugoslavia şi Serbia, cu misiunea de a asigura un mediu de securitate sigur şi stabil. În acest scop, a desfăşurat în provincie o forţă militară (KFOR).

După declaraţia de independenţă a Kosovo din 17 februarie 2008, Alianţa a reafirmat că forţa militară KFOR va rămâne în Kosovo pe baza Rezoluţiei 1244 a CS ONU, conform celor hotărâte la reuniunea miniştrilor de externe ai ţărilor NATO, din decembrie 2007, cu excepţia cazului în care CS ONU ia o altă decizie. Menţinerea KFOR în Kosovo pe baza Rezoluţiei CS ONU 1244/1999 a fost reiterată în Declaraţia Summit-ului NATO de la Lisabona, în noiembrie 2010. Tranziţia KFOR spre "postura de descurajare” se va face în ritmul permis de condiţiile din teren şi sub control politic. Pe tot parcursul procesului, va fi menţinută capacitatea KFOR necesară pentru îndeplinirea misiunii sale.  

KFOR va continua să coopereze strâns cu populaţia din Kosovo, ONU, UE şi alţi factori internaţionali.

În prezent, Alianţa îşi continuă eforturile în vederea asigurării unei dezvoltări stabile, democratice şi multietnice a Kosovo. România îşi menţine şi după prezentarea de către CIJ, la 22 iulie 2010, a Avizului Consultativ privind Kosovo, poziţia privind nerecunoaşterea statalităţii Kosovo.

După declaraţia unilaterală de independenţă a Kosovo, România îşi menţine angajamentul faţă de KFOR. Militarii români îşi continuă îndeplinirea misiunilor în baza mandatului încredinţat, acela de a asigura securitatea populaţiei civile. KFOR include 4600 de militari din 31 de state. Contribuţia României la KFOR este, în prezent, de 68 de militari.

  

 Operația NATO de combatere a terorismului “Active Endeavour”

Operaţia Active Endeavour (OAE) este parte a răspunsului imediat al NATO la atacurile teroriste asupra Statelor Unite de la 11 septembrie 2001, ca urmare a invocării, pentru prima dată în istoria Alianţei, a Articolului 5 al Tratatului Nord-Atlantic semnat la Washington, la 9 aprilie 1949. Operaţia a fost lansată în luna octombrie 2001, cu scopul combaterii terorismului, al detectării şi prevenirii acţiunilor teroriste şi a traficului cu arme de distrugere în masă în Marea Mediterană.

Având în vedere procesul constant de adaptare de către Alianţă a rolului său în domeniul combaterii terorismului, mandatul operaţiei este periodic revizuit şi prelungit.
Navele statelor participante la OAE desfăşoară activităţi de patrulare, monitorizare a traficului naval și control şi pot oferi escortă navelor civile care tranzitează strâmtoarea Gibraltar. Totodată, începând din aprilie 2003 au fost realizate acţiuni de inspectare a vaselor, pentru a descuraja proliferarea armelor.

Începând cu 2004, la Operaţia Active Endeavour participă şi state partenere, ofertele primite fiind evaluate de NATO de la caz la caz. Până în prezent, NATO a realizat schimburi de scrisori sau Memorandumuri tactice de Înţelegere cu Israel, Maroc, Rusia şi Ucraina, iar Suedia şi Finlanda şi-au exprimat interesul de a participa la operaţie. Dată fiind prezenţa crescută a NATO în Mediterana, Operaţia Active Endeavour constituie un cadru concret de consolidare a relaţiilor NATO cu statele partenere din regiune, în special cu cele şapte state care fac parte din Dialogul Mediteranean (Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Mauritania, Maroc şi Tunisia). Statele din bazinul acestei mări sunt la fel de preocupate de ameninţarea terorismului şi cooperează cu NATO în cadrul OAE, furnizând informaţii despre vase suspecte care ar opera în apele lor teritoriale.

În prezent, se realizează tranziţia OAE de la o operaţie bazată pe platforme (nave/aeronave) la o operaţie bazată pe reţea, prin care forţele dislocate permanent sunt înlocuite de un sistem care reduce cerinţele pentru resurse, prin utilizarea eficientă a capacităţilor din domeniul supravegherii şi al schimbului de informaţii. De asemenea, se depun eforturi pentru  consolidarea cooperării cu țările non-NATO și cu organizațiile internaționale în vederea îmbunătățirii cunoașterii situației maritime în timp real.  

In perioada 2005 – 2011, precum și în 2013, România a participat la OAE, anual, cu o fregată având un echipaj de 205 militari. În anii 2014 şi 2015, contribuțiile României la activitățile maritime Aliate au fost desfășurate ca parte a Fortei Navale Permanente a NATO.

La Summit-ul NATO de la Varșovia, aliații au decis transformarea OAE într-o operație maritimă mai amplă – Sea Guardian – capabilă să îndeplinească un spectru mai larg de activități.

Detalii suplimentare gasiti aici:  http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_7932.htm

 

  Combaterea pirateriei în largul Cornului Africii

Bazându-se pe experienţa anterioară a Alianței de combatere a pirateriei  (misiunile Allied Provider și Allied Protector), Operația Ocean Shield (OOS) se concentrează pe executarea de pe mare a acţiunilor de combatere a pirateriei în largul Cornului Africii. Operaţia a fost aprobată la 17 august 2009, de către Consiliul Nord-Atlantic, mandatul său fiind în prezent extins până la 15 decembrie 2016, moment la care operația va fi încheiată.

Prin intermediul acestei operații NATO oferă, la solicitarea statelor din această regiune, asistență în dezvoltarea capacităților proprii de combatere a activităților de piraterie. Acest element al operației este conceput pentru a completa eforturile internaționale existente şi a contribui la o soluție durabilă de securitate maritimă în largul Cornului Africii si Oceanul Indian.

Operaţia Ocean Shield este compusă în principal din trei misiuni majore care se derulează concomitent: descurajarea acţiunilor de piraterie, neutralizarea capacităţilor piratereşti şi protecţia navelor care tranzitează zona.

În cadrul Consiliului Nord-Atlantic, forumul politic şi decizional principal al Alianţei, România a sprijinit şi sprijină, alături de ceilalţi Aliaţi, asumarea şi executarea  de către NATO a acestei operaţii, în vederea creşterii contribuţiei Alianţei la securizarea rutelor maritime importante care tranzitează această zonă.

Detalii suplimentare gasiti aici:  http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm

 

 Sprijinul NATO acordat Uniunii Africane

Alianța a sprijinit şi continuă să sprijine Uniunea Africană (UA) în misiunile de menținere a păcii de pe continentul african. Colaborarea Alianței Nord-Atlantice cu UA include susținerea operațională, logistică și de construire a capabilităților.

Începând cu luna iunie 2007, NATO a asistat Misiunea Uniunii Africane în Somalia (AMISOM), prin acordarea de sprijin pentru transportul aerian al trupelor de menținere a păcii din Uniunea Africană. În urma reluării solicitărilor UA, Consiliul Nord-Atlantic a aprobat prelungirea sprijinului NATO pe perioade de 6 la 12 luni, în mai multe rânduri.  De asemenea, NATO continuă cooperarea cu UA în identificarea domeniilor în care NATO ar putea acorda sprijinul necesar în operaţionalizarea Forței de Reacţie a Uniunii Africane.

La solicitarea UA, NATO a sprijinit Misiunea de menţinere a păcii a Uniunii Africane în Darfur, prin asigurarea transportului aerian în procesul de rotaţie a contingentelor în teatru şi prin oferirea de cursuri de pregătire pentru personalul Uniunii Africane.

În perioada iulie 2005 - iunie 2007, NATO a sprijinit transportul în şi din teatru a unui număr de 24.000 de soldaţi şi a 500 de poliţişti civili din partea statelor africane care contribuie la Uniunea Africană. În acest proces, NATO a cooperat îndeaproape cu Uniunea Europeană, care, la rândul său, a sprijinit misiunea Uniunii Africane.

În cadrul NAC, forumul politic şi decizional principal al Alianţei, România a sprijinit, alături de ceilalţi Aliaţi, furnizarea de către NATO de asistență către Uniunea Africană.

Pentru mai multe detalii accesați: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_8191.htm

 

 Misiuni de poliţie aeriană

Ca urmare a acţiunilor agresive ale Federaţiei Ruse împotriva  Ucrainei  și a anexării ilegale a Crimeii din 2014, NATO a luat măsuri de reasigurare a aliaţior, inclusiv impulsionarea misiunilor de poliţie aeriană. Acestea sunt misiuni colective pe timp de pace pentru detectarea, urmărirea şi identificarea violărilor spaţiului aerian şi pentru luarea măsurilor cuvenite în astfel de situaţii. Avioane ale statelor NATO asigură patrularea în spaţiul aerian al aliaţilor care nu dispun de o forţă aeriană proprie. NATO a dislocat avioane în Albania, Slovenia şi ţările baltice.

 

 Operații și misiuni încheiate

Pentru detalii, accesati: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52060.htm

octombrie 2016