Strategia UE pentru regiunea Dunării

Cronologie

16 decembrie 2016

Raportul Comisiei Europene  privind punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale UE 

 

 

3-4 noiembrie 2016

A cincea ediție a Forumului Anual SUERD, Bratislava. 

Desfăşurat sub titlul “Innovative Flows - Water, Knowledge and Innovation in the Danube Region”, Forumul s-a axat pe subiecte precum provocările şi perspectivele management-ului apelor, cercetare şi inovare, reunind peste 740 de participanţi. Reprezentanţii României au avut intervenţii în cadrul a două grupuri de lucru: „Apa – sursa de viaţă” (reprezentanţii Ministerului mediului, apelor şi pădurilor au prezentat 2 proiecte strategice la care ţara noastră este parte, Danube Flood Plein şi East Avers), precum şi grupul de lucru „Finanţarea SUERD” (Programul Operaţional Regional).

În marja Forumului a avut loc o reuniune a miniştrilor responsabili de cercetare şi inovare, care au adoptat o Declaraţie comună. 

2016

Lansarea Platformei EuroAccess Danube Region (https://danube-euroaccess.eu/)

Septembrie 2015

Lansarea primului apel de proiecte în cadrul Programului Transnaţional Dunărea

15 iulie 2015

Inaugurarea, la Bruxelles, a Danube Strategy Point (Punctul Focal de Asistenţă Tehnică SUERD)

29 - 30 octombrie 2015

A patra ediţie a Forumului Anual SUERD, Ulm

Forumul s-a desfășurat sub motto-ul “Smart, Social, Sustainable – Innovation for the Danube Region”. România a fost prezentă la nivel de ministru al afacerilor externe, prin persoana ministrului Bogdan Aurescu, în calitate de vorbitor. Ministrul roman a deschis, alături de Primul-ministru al landului german Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, cea de-a doua zi a Forumului.

Forumul SUERD a reunit, la cea de-a patra ediţie, peste 1100 de participanți din cele 14 state participante SUERD, dintre care aproximativ 155 din România, țara noastră ocupând locul al doilea ca număr de participanți după Germania. S-a remarcat, astfel, un interes crescut în rândul stakeholderilor (reprezentanți guvernamentali, ai mediului de afaceri, academic și asociativ) pentru implementarea SUERD. 

21 octombrie 2014

Adoptarea, în Consiliul Afaceri Generale de la Luxemburg, a Concluziilor Consiliului privind guvernanţa strategiilor macroregionale

26 - 27 iunie 2014

A treia ediţie a Forumului Anual SUERD, Viena

În perioada 26-27 iunie 2014, la Viena, Comisia Europeană, Guvernul Austriei şi Primăria oraşului Viena au organizat cea de-a treia ediţie a Forumului Anual al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

Forumul s-a desfăşurat sub titlul „We grow together – together we grow – Empowered for a prosperous and inclusive Danube Region” şi a avut ca tematică generală revizuirea sistemului de guvernanţă a Strategiei Dunării şi creşterea competitivităţii în regiune, incluziunea socială fiind privită ca o precondiţie pentru asigurarea prosperităţii.

Formatul manifestării a menţinut tradiţia instituită de România prin Forumul SUERD de la Bucureşti din 2013 privind organizarea reuniunii informale a miniştrilor de externe dunăreni în marja Forumului Anual. În acest context, în 2014, reuniunea miniştrilor de externe a fost organizată după sesiunea oficială de deschidere, respectiv la 26 iunie, la sediul Ministerului federal austriac pentru Europa, Integrare şi Afaceri Externe.  Cu acest prilej, a fost adoptată o declaraţie a miniştrilor afacerilor externe. 

 

20 mai 2014

Publicarea Raportului Comisiei Europene pe tema guvernanţei strategiilor macroregionale

28 - 29 octombrie 2013

A doua ediţie a Forumului Anual SUERD, Bucureşti.

În perioada 28 – 29 octombrie 2013, Guvernul României şi Comisia Europeană au organizat, la Bucureşti, cea de-a doua ediţie a Forumului Anual al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

Desfăşurat sub titlul “Danube Region – stronger together, stronger in the world”, evenimentul a reunit reprezentanţi din state cele 14 state dunărene, alături de oficiali europeni (Comisie, PE, Comitetul regiunilor), reprezentanţi ai regiunilor şi oraşelor din regiune, mediului academic şi de afaceri şi societăţii civile. Evenimenul s-a bucurat de participarea Comisarului european pentru politică regională, Johannes Hahn, şi a Comisarului european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş.

În premieră, la ediţia din acest an au fost organizate, în marja Forumului, două reuniuni - reuniunea miniştrilor afacerilor externe, prezidată de ministrul afacerilor externe român, Titus Corlăţean, şi cea a miniştrilor dezvoltării regionale din statele SUERD.

În cadrul Forumului Anual SUERD, ministrul Titus Corlăţean a prezentat Declaraţia comună a miniştrilor de externe din statele dunărene, adoptată la încheierea reuniunii ministeriale de reprezentanţii guvernamentali participanţi.

În marja Forumului, au avut loc şi alte evenimente, printre care: Danube Financing Dialogue, găzduită de Banca Naţională a României, conferinţa Consiliului Oraşelor şi Regiunilor Dunărene (CODCR), seminarul Danube Innovation Partnership, organizat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, precum şi reuniuni ale grupurilor directoare pentru ariile prioritare competitivitate, educaţie, cultură şi turism.

22 octombrie 2013

Adoptarea, în Consiliul Afaceri Generale de la Luxemburg, a concluziilor Consiliului privind valoarea adăugată a strategiilor macro-regionale

Iunie 2013

Publicarea raportului de evaluare al Comisiei Europene privind valoarea adăugată a strategiilor macro-regionale.

29 iunie 2013

Cu prilejul aniversării „Zilei Dunării”, la nivel european, Coordonatorul Naţional al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării şi membri ai echipei SUERD din MAE au participat la acţiuni de profil organizate de autorităţile guvernamentale, locale şi regionale, precum şi de Academia Română, în colaborare cu organizaţii neguvernamentale:

  • Ziua Dunării la Academia Română (26 iunie)
  • Ziua Dunării la Tulcea (27-29 iunie)
  • Ziua Dunării la Giurgiu (28 iunie)
  • Ziua Dunării la Călăraşi (28-29 iunie)
16 - 17 aprilie 2013

În zilele de 16-17 aprilie 2013 a avut loc, la Bucureşti, prima reuniune comună a coordonatorilor naţionali ai Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD) şi a coordonatorilor instrumentelor structurale UE din statele participante la Strategia Dunării, împreună cu reprezentanţi ai Comisiei Europene.

Reuniunea a fost organizată de Ministerul Afacerilor Externe, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene şi cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi în coordonare, pe substanţă, cu Comisia Europeană (DG Regio). Evenimentul a vizat stimularea integrării obiectivelor Strategiei Dunării în documentele de programare (Acordurile de Parteneriat) şi Programele Operaţionale pentru statele membre UE, (respectiv, în instrumentele de coordonare a asistenţei financiare UE destinate statelor non-membre UE - IPA, ENI) pentru viitoarea perioadă de programare a UE 2014-2020.

O altă reuniune a fost organizată cu reprezentanţii celor doua strategii macro-regionale deja adoptate de UE – SUERD (în 2011) şi Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice EUSBSR (în 2009) – şi reprezentanţii naţionali ai viitoarei Strategii a UE pentru regiunea Adriatică-Ionică (EUSAIR), pentru transferul de experienţă şi bune practici între cele doua macro-strategii europene deja funcţionale şi o nouă macro-strategie care va fi supusă spre aprobarea Consiliului European în 2014.

9 aprilie 2013

Comisia Europeană a lansat la 9 aprilie 2013 primul raport privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD). Raportul prezintă rezultatele obţinute după 18 luni de punere în aplicare şi evaluează valoarea adăugată a strategiei pentru dezvoltarea UE. Acesta este un document-cadru pentru elaborarea altor eventuale strategii macro-regionale ale UE, care oferă un model pentru adaptarea politicilor de coeziune al UE la o Uniune mai largă, mai diversă şi confruntată cu un peisaj global tot mai competitiv. 

28 martie 2013

 

Reuniunea la nivel ministerial a Forumului Naţional al Strategiei UE pentru regiunea Dunării, structura de coordonare a implementării Strategiei Dunării, a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe. În cadrul reuniunii, ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, preşedintele executiv al Forumului Naţional, a susţinut o alocuţiune, urmată de alte intervenţii ale miniştrilor care asigură coordonarea ariilor prioritare ale Strategiei, respectiv ale miniştrilor care au competenţe transversale în gestionarea dezvoltării teritoriale şi a fondurilor europene. Temele pe agenda Forumului Naţional au fost: prezentarea priorităţilor României pentru anul 2013 în implementarea Strategiei Dunării, inclusiv din perspectiva includerii obiectivelor Strategiei în cadrul viitoarei perspective financiare a UE (2014-2020), precum şi pregătirea celui de-al doilea Forum Anual al Strategiei Dunării, organizat de Guvernul României împreună cu Comisia Europeană.

27-28 noiembrie 2012

 

Prima ediţie a Forumului Anual al Strategiei Dunării SUERD, organizată la Regensburg, de către Comisia Europeană (DG Regio) şi guvernul landului Bavaria, a reprezentat un moment de bilanţ pentru evaluarea stadiului implementării Strategiei Dunării, la un an de la lansarea acestui instrument de cooperare.

În cadrul Forumului Anual, Comisia Europeană a prezentat, pe baza contribuţiilor statelor membre, un prim raport de progrese privind implementarea SUERD. Agenda reuniunii s-a axat pe identificarea modalităţilor în care abordarea macro-regională poate aduce o contribuţie la creşterea economică în Europa, accentul fiind pus pe implementarea proiectelor fanion ale SUERD şi pe reflectarea corespunzătoare a SUERD în Cadrul Strategic Comun 2014-2020.

România contribuie la implementarea Strategiei Dunării prin programele de cooperare transfrontalieră cu ţările vecine şi proiecte cu impact macro-regional: podul Calafat-Vidin, monitorizarea calităţii apei, a prevenirii riscurilor de inundaţii şi conservare a ariilor protejate din regiunea Dunării.

22 octombrie 2012

Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a participat, la 22 octombrie 2012, la cea de-a doua reuniune informală a miniştrilor de externe din statele riverane Dunării, care s-a desfăşurat la St. Pölten, Austria. Evenimentul a constituit un prilej bun pentru analizarea stadiului SUERD, la un an de la implementarea acesteia şi în contextul elaborării unui prim raport de evaluare a procesului de către Comisia Europeană, în consultare cu statele membre şi cu cele ne-membre, participante la Strategie.

Şeful diplomaţiei române a exprimat satisfacţie faţă de evoluţiile în cadrul SUERD la mai mult de un an de la adoptarea Strategiei Dunării de către Consiliului European, la 24 iunie 2011, subliniind implicarea României în coordonarea celor trei domenii prioritare, respectiv, navigabilitate, protecţia mediului, cultură şi turism şi accentul care este pus pe promovarea de proiecte concrete. A evidenţiat că, printr-o structură instituţională funcţională, România a susţinut în cadrul SUERD o serie de proiecte menite să stimuleze dezvoltarea economică în regiunea dunăreană. 

30 iunie 2012

Comisarul european pentru politică regională, Johannes Hahn, s-a aflat, la 30 iunie, pe malul românesc al Dunării, la Drobeta-Turnu Severin şi Calafat. Vizita a avut drept obiective evaluarea stadiului şi perspectivelor implementării Planului de Acţiune, în perspectiva primului bilanţ anual al SUERD şi realizarea unei vizibilităţi extinse a SUERD în contextul celebrării Zilei Dunării.

Programul delegaţiei oficiale a prilejuit întrevederi cu autorităţile naţionale responsabile pentru coordonarea domeniilor prioritare de responsabilitate directă (miniştri de resort, coordonatori ai domeniilor prioritare – PACs) şi a celorlalte domenii prioritare ale Strategiei (puncte naţionale de contact – NCPs), dar şi vizite la obiective economice, culturale, turistice şi sociale relevante pentru Strategie.

28-30 iunie 2012

Ministerul Afacerilor Externe a participat, în perioada 28 - 30 iunie 2012, la cea de a doua ediţie a Târgului Internaţional „Dunărea şi Delta”, unde a organizat o masă rotundă cu tema „Dezvoltarea Oraşelor în regiunea Dunării: Smart Cities, Smart Regions”. Au participat o serie de specialişti din cadrul administraţiei centrale şi locale, reprezentanţi ai comunităţii oamenilor de afaceri, ai societăţii civile şi ai cercurilor academice, precum şi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice din statele dunărene. Evenimentul a evidenţiat un potenţial considerabil de proiecte şi iniţiative menite să contribuie la dezvoltarea durabilă şi cuprinzătoare în regiunea Dunării prin promovarea inovaţiei şi competitivităţii, creşterii economice durabile, turismului responsabil, culturii şi educaţiei.

29 iunie 2012

La 29 iunie 2012, a avut loc ceremonia prilejuită de sărbătorirea „Zilei Internaţionale a Dunării”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Afacerilor Externe în parteneriat cu Centrul Expoziţional Romexpo. Cu această ocazie, a fost inaugurat standul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării din cadrul Târgului Internaţional „Dunărea şi Delta”. Evenimentul s-a înscris în suita celor organizate de Ministerul Afacerilor Externe în scopul promovării obiectivelor Strategiei în contextul marcării unui an de la debutul etapei de implementare. Au susţinut alocuţiuni ministrul transporturilor şi infrastructurii, Ovidiu Silaghi, preşedintele Comisiei de Politică Externă din Senatul României, Mircea Geoană, secretarul de stat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, Ambasadorul Austriei la Bucureşti, E. S. Michael Schwarzinger, în calitate de reprezentant al statului co-iniţiator al Strategiei. Preşedintele Asociaţiei "Ivan Patzaichin - Mila 23”, Ivan Patzaichin, a prezentat proiectul „Danube Connection. Story and Glory”, gândit ca un festival itinerant al Dunării din amonte până în aval, cu manifestări în patru state dunărene: Austria, Slovacia, Ungaria şi România, participanţii la eveniment semnând pe ambarcaţiunile Asociaţiei Patzaichin.

30-31 ianuarie 2012

În perioada 29-31 ianuarie 2012, a avut loc, la Bucureşti, cea de-a doua reuniune a punctelor naţionale de contact/ coordonatori naţionali (National Contact Points - NCPs) şi a coordonatorilor de domenii prioritare (Priority Area Coordinators - PACs) din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). La reuniune au participat reprezentanţi din cele 14 state riverane Dunării, Comisiei Europene şi Băncii Europene de Investiţii.

Agenda reuniunii de la Bucureşti, structurată pe patru sesiuni de lucru, a vizat o analiză detaliată asupra mecanismelor SUERD: implementarea proiectelor, problematica financiară, managementul intern şi modalităţile de comunicare. 

21 noiembrie 2011

La 21 noiembrie 2011 au avut loc, la Bruxelles, reuniunile Grupurilor de înalţi funcţionari (HLG) pentru Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice şi Strategia UE pentru regiunea Dunării. Această organizare, în premieră ca format, a facilitat, pe lângă dezbaterile privind stadiul implementării celor două strategii UE macro-regionale, şi un schimb de vederi asupra diferenţelor şi similitudinilor de abordare referitoare la gestionarea celor două procese. 

7-8 noiembrie 2011

În perioada 7-8 noiembrie 2011 a avut loc, la Bucureşti, Reuniunea informală a miniştrilor afacerilor externe din statele riverane Dunării, precum şi un forum economic privind Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). La sesiunea ministerială din prima zi a lucrărilor reuniunii, au participat Teodor Baconschi, ministrul afacerilor externe român, Michael Spindelegger, Vice-cancelarul şi Ministrul Federal de Externe al Austriei, Nickolay Mladenov, ministrul afacerilor externe bulgar, Iurie Leancă, ministrul afacerilor externe moldovean, Vuk Jeremic, ministrul afacerilor externe sârb, Peter Friedrich, Ministru pentru Bundesrat, Europa şi Afaceri Internaţionale din landul Baden-Württemberg, Germania, Eniko Gyori, secretar de stat pentru afaceri europene ungar, Andrej Plenkovic, secretar de stat pentru afaceri europene croat, Nebojsa Kaludjerovic, secretar de stat pentru afaceri politice muntenegrean, precum şi alţi înalţi oficiali.

Reuniunea a adoptat un set de concluzii care reprezintă importante linii directoare pentru implementarea SUERD. 

11-12 iulie 2011

În perioada 11-12 iulie 2011, Doru Costea, secretar de stat pentru afaceri globale, a participat, la Stuttgart, la Conferinţa privind oportunităţile şi perspectivele SUERD, organizată de landul Baden – Württemberg din Germania. În cadrul reuniunii au fost discutate şi analizate oportunităţile şi perspectivele de cooperare pentru landul Baden – Württemberg cu parteneri (România, Bulgaria, Croaţia) în cadrul SUERD. Totodată, a fost prezentată perspectiva Comisiei Europene asupra cooperării în spaţiul dunărean, proiecte şi dezvoltări actuale ale Consiliului Oraşelor şi Regiunilor Dunărene şi implicarea economică şi specializarea de personal calificat în spaţiul dunărean - experienţe din practica întreprinzătorilor.

La conferinţă au participat: domnul Winfried Kretschmann – prim ministru al landului Baden – Württemberg, Gunther H. Oettinger – Comisarul UE pentru energie, Ivo Gönner – primarul general al oraşului Ulm şi alte oficialităţi din statele din regiune. 

30 iunie 2011

Pe 30 iunie a.c. a avut loc, la Tulcea, Conferinţa de lansare a implementării SUERD, urmată de o masa rotundă cu tema „Rolul României în implementarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării în domeniul transportului pe căile navigabile interioare, turismului, culturii şi protecţiei mediului“. La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, ai mediului de afaceri, mediului academic şi societăţii civile.

Au fost prezentate ţintele propuse pentru domeniul navigabilitate (creşterea cu 20% a transportului pe Dunăre, eliminarea obstacolelor privind navigabilitatea, dezvoltarea terminalelor multimodale) şi criteriile stabilite pentru proiectele fanion în domeniul mediului (contribuţia la îndeplinirea ţintelor ariei prioritare, impactul transnaţional sau regional, concordanţa cu criteriile de eligibilitate ale principalelor surse de finanţare). Totodată, a fost prezentată intenţia realizării unui catalog al proiectelor fanion SUERD în domeniul turismului, prin selectarea a cinci proiecte fanion pentru fiecare stat participant.

A fost anunţată lansarea, de către Institutul pentru Regiunea Dunării şi Europa Centrală şi Institutul Diplomatic Român, a unei platforme de formare a experţilor pentru implementarea Strategiei Dunării, precum şi ideea înfiinţării, la Sulina, a unui muzeu dedicat Dunării, care să fie finanţat printr-un parteneriat public-privat. 

24 iunie 2011

Pe 24 iunie 2011 a avut loc, la Centrul de presă al Romexpo, în cadrul Târgului internaţional pentru dezvoltarea macro-regiunii Dunărea - DUNAREA & DELTA 2011, Masa rotundă privind navigabilitatea fluvială, organizată de MAE, în parteneriat cu Alianţa Confederaţiilor Patronale din România (ACPR), ca parte a programului de evenimente legate de SUERD.

La eveniment au participat: Bogdan Aurescu, secretar de stat pentru afaceri europene, senatorul Petru Filip, secretar al Senatului, Dan Matei Agathon, vicepreşedintele ACPR, Alexandru Manoliu, secretar general ACPR, Mihai Andriţoiu, vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti, Ivan Patzaichin, în calitate de reprezentant al Asociaţiei cu acelaşi nume, Eric Bartha, secretar general al Consiliului Oraşelor şi Regiunilor Dunărene, (CODCR). Moderatorii evenimentului au fost Viorel Ardeleanu, coordonator naţional SUERD, şi Alexandru Capatu, specialist în domeniul navigabilităţii. 

16-18 mai 2011

În perioada 16 – 18 mai 2011, Ministerul Afacerilor Externe, în parteneriat cu Primăria oraşului Alba Iulia, Consiliul Judeţean Alba, Institutul World Trade Center şi Fundaţia Steinbeis din Baden – Württemberg, au organizat Alba Iulia Business Forum”. Evenimentul s-a înscris într-o serie de acţiuni dedicate dezvoltării de platforme şi reţele pentru domeniile prioritare de afaceri ce ar putea fi dezvoltate în regiunea Dunării şi care vor ajuta la atingerea obiectivelor din Planul de Acţiune al SUERD.

Obiectivul principal al forumului a fost dezvoltarea unei platforme de dialog pentru toţi actorii interesaţi în derularea de proiecte prioritare şi parteneriate strategice la nivelul macro-regiunii Dunării, prin implementarea unui nou concept de coeziune teritorială inclus în Tratatul de la Lisabona.

La finalul lucrărilor a fost adoptată o Declaraţie menită să exprime interesul pentru o implicare activă în procesul de implementare a SUERD, prin aplicarea principiului parteneriatului şi transparenţei şi realizarea de investiţii imediate care să dea consistenţă Strategiei. 

20 martie 2011

Pe 30 martie 2011 a avut loc, la Bucureşti, lansarea Forumului naţional pentru implementarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării. Conferinţa a debutat cu o sesiune plenară în cadrul căreia ministrul Afacerilor Externe a prezentat conceptul Forumului Naţional pentru implementarea SUERD, prezentare urmată de intervenţii ale miniştrilor Transporturilor şi Infrastructurii, Dezvoltării Regionale şi Turismului, Mediului şi Pădurilor, în calitate de coordonatori ai domeniilor prioritare ale Planului de Acţiune.

3 februarie  2011

Pe 3 februarie 2011 a avut loc, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, conferinţa de presă comună a miniştrilor Afacerilor Externe, Transporturilor şi Infrastructurii, Dezvoltării Regionale şi Turismului din România pentru lansarea oficială a coordonării domeniilor prioritare ale Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

8 noiembrie 2010

Pe 8 noiembrie 2010 a avut loc, la Bucureşti, Summit-ul Dunării. La eveniment au participat oficiali de rang înalt din ţările riverane şi Preşedintele Comisiei Europeane, Jose Manuel Barroso. Summit-ul de la Bucureşti a reprezentat o continuare a procesului lansat în Germania, la Ulm (6 mai 2009), urmat de întâlnirea de la Budapesta (25 februarie 2010). Dezbaterile din cadrul summit-ului s-au concentrat asupra principalelor provocări din regiune şi a modalităţilor de a le aborda.

De interes au fost şi discuţiile legate de sprijinul politic pe care statele din bazinul Dunării trebuie să-l acorde Strategiei Dunării,  acest angajament fiind reflectat prin adoptarea unei Declaraţii

18-19 octombrie 2010

În perioada 18 – 19 octombrie 2010, Institutul World Trade Center, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe şi Steinbeis – Baden – Württemberg, a organizat Bucharest Business Forum. Au participat reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai mediului de afaceri şi societăţii civile, precum şi ai principalelor instituţii publice din România implicate în procesul de elaborare a SUERD. Ministerul Afacerilor Externe a fost reprezentat de către domnul subsecretar de stat, Răzvan Horaţiu Radu şi domnul Viorel Ardeleanu, coordonatorul naţional SUERD.

Tema evenimentului a vizat o serie de dezbateri legate de identificarea unor proiecte prioritare şi de parteneriat strategic la nivel european în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, cu accent pe aspecte privind dezvoltarea de reţele pentru arii prioritare de afaceri ce ar putea fi dezvoltate în regiunea Dunării în cadrul pilonului 3 - dezvoltare economică şi socială - al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

9-11 iunie 2010

În perioada 9-11 iunie 2010 s-a desfăşurat, la Constanţa (Mamaia), Conferinţa privind Strategia UE pentru regiunea Dunării. Acest eveniment a fost organizat de Comisia Europeană, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România.

România a fost reprezentată de Teodor Baconschi, ministrul afacerilor externe, Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale şi turismului, László Borbély, ministrul mediului şi pădurilor, Leonard Orban, consilier prezidential, secretari de stat, înalţi funcţionari care au susţinut intervenţii. Au mai realizat prezentări Johannes Hahn, comisarul european pentru politici regionale, Bozidar Djelic, vice-premierul Serbiei, Rosen Plevneliev, ministrul dezvoltării regionale din Bulgaria, Zsolt Nemeth, secretar de stat din Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei, Andreja Jerina, secretar de stat, Departamentul guvernamental pentru Dezvoltare şi Afaceri Europene, Slovenia, Davor Bozinovic, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe, Republica Croaţia, Karla Peijs, coordonator european pentru transportul pe apele interioare, directori din cadrul Comisiei Europene, precum şi membri ai Parlamentului European.

10-11 mai 2010

A avut loc, la Ruse, a cea de-a patra Conferinţă referitoare la Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD), având ca temă buna guvernare şi implicarea autorităţilor locale în procesul decizional referitor la acţiunile şi proiectele ce vor fi implementate sub egida SUERD.

Conferinţa a fost deschisă de Bojidar Yotov, primarul oraşului Ruse. În cadrul sesiunii plenare au făcut prezentări: Boyko Borisov, premierul Bulgariei, Johannes Hahn, comisarul european pentru politica regională, Rosen Plevneliev, ministrul dezvoltării regionale din Bulgaria, Filiz Hyusmenova, parlamentar european, vicepreşedinte al Comisiei pentru dezvoltarea regională a Parlamentului European, Petru Filip, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului a Senatului României. Dezbaterile tematice au fost organizate sub forma a trei ateliere de lucru.

25-26 februarie 2010

La Budapesta au avut loc, două evenimente la nivel înalt dedicate cooperării dunărene. Delegaţia română participantă la evenimentele de la Budapesta a fost condusă de dl. Emil Boc, prim-ministrul Guvernului României. Din delegaţie au făcut parte: Teodor Baconschi, ministrul de externe, Adriean Videanu, ministrul economiei, László Borbély, ministrul mediului şi pădurilor, Radu Berceanu, ministrul transporturilor şi infrastructurii. Summit-ul Dunării (25 februarie) a avut loc în format extins la toate statele membre ale Procesului de Cooperare Dunăreană şi s-a axat pe chestiunile mai concrete, de substanţă, pe prezentarea de acţiuni şi de proiecte prioritare.

În marja acestor reuniuni s-a desfăşurat Conferinţa privind Strategia UE pentru Regiunea Dunării (25-26 februarie 2010). Această Conferinţă a fost dedicată dezvoltării economico-sociale (pilonul 3 al viitoarei Strategii) şi a fost cea de-a doua din seria de Conferinţe dedicate viitoarei Strategii, deschisă cu cea de la Ulm (1-2 februarie 2010).

1-2 februarie 2010

Comisia Europeana, in parteneriat cu oraşul bavarez Ulm, a lansat Conferinţa de deschidere a procesului de consultare publică privind Strategia UE pentru regiunea Dunării, la care au participat peste 300 de reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului bancar si de afaceri, ai autorităţilor publice locale, regionale şi naţionale din toate statele riverane.

România a fost reprezentată de o delegaţie condusă de László Borbély, ministrul mediului şi pădurilor, din care au făcut parte reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Din partea României au mai participat o serie de europarlamentari angajaţi în acţiunea de promovare a Strategiei, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi regionale, oameni de afaceri şi experţi.

Cu ocazia acestui eveniment, Comisia Europeană a deschis dialogul pe tema Strategiei cu actorii interesaţi din statele riverane, prin lansarea unui document de consultare publică pe pagina oficială a DG Regio, care a fost deschis publicului până la 31 martie 2010.

21 ianuarie 2010

Parlamentul European adoptă o Rezoluţie privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunarii. Rezoluţia a fost co-semnată de următorii europarlamentari din România: Silvia-Adriana Ţicău şi Victor Boştinaru în numele grupului S&D, Marian-Jean Marinescu, Theodor Stolojan, Elena Băsescu, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler în numele grupului PPE, şi Ramona Nicole Mănescu în numele grupului ALDE. Europarlamentarii au solicitat Comisiei Europene elaborarea unui plan de acţiune pentru implementarea proiectelor care promovează utilizarea ecologică a Dunării în scopul navigaţiei interne, inter-modalitatea cu alte sisteme de transport (în special dezvoltarea liniilor de transport feroviar rapid) şi prezervarea şi ameliorarea calităţii apei şi dezvoltarea ecoturismului.

20 ianuarie 2010

Are loc Conferinţa internaţională „Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării – o nouă provocare în contextul coeziunii teritoriale din spaţiul Sud Est European”, organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul Programului Transnaţional de Cooperare pentru Europa de Sud-Est. Au participat peste 100 de reprezentanţi din România, Austria, Ungaria, Serbia, Germania, Bulgaria, Slovacia, Turcia, Republica Moldova, Ucraina şi Cehia, precum şi experţi ai Comisiei Europene şi ai organizaţiilor internaţionale relevante pentru aria geografică a Dunării.

15 ianuarie 2010

În cadrul unui seminar organizat de Ministerul Afacerilor Externe a fost lansată dezbaterea publică la nivel naţional privind Strategia UE pentru regiunea Dunării, la care au participat reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai mediului academic. Cu această ocazie este inaugurată, pe site-ul MAE, pagina oficială dedicată Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

11 decembrie 2009

A avut loc la Bruxelles prima întâlnire a coordonatorilor naţionali cu experţii Comisiei Europene, în cadrul unei reuniuni organizată de Direcţia Generală Politici Regionale (DG Regio), responsabilă cu elaborarea Strategiei.

2 decembrie 2009

A avut loc la Bucureşti cea de-a 13-a Conferinţă privind navigaţia turistică pe Dunăre, organizată de Asociaţia turistică Die Donau din Austria, în parteneriat cu Ministerul Turismului din România. Evenimentul a subliniat importanţa relansării turismului în regiunea Dunarii, ca parte a pilonului Strategiei privind dezvoltarea socio-economică.

Noiembrie 2009

A fost nominalizat, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, coordonatorul naţional al României pentru participarea la elaborarea Strategiei – domnul ministru plenipotenţiar Viorel Ardeleanu. Rolul coordonatorului este de a asigura participarea României la procesul de elaborare a Strategiei Dunarii şi de a reprezenta România în dialogul cu Comisia şi cu statele riverane, pe acest subiect.

18-19 iunie 2009

Consiliul European a invitat Comisia Europeană să prezinte o Strategie a UE pentru regiunea Dunării până la sfârşitul anului 2010 (această strategie se va materializa printr-un Comunicat al Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European şi printr-un Plan de Acţiuni).

Decembrie-iunie 2009

România şi Austria au promovat, la nivelul statelor membre ale UE şi a statelor terţe din bazinul Dunării ideea unui nou proiect de cooperare regională, sub forma unei Strategii a UE pentru regiunea Dunării, după modelul Strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice.