Strategia UE pentru regiunea Dunării

Cronologie

 

2019-2018

Președinția română a SUERD ( 01 Noiembrie 2018 - 31 Octombrie 2019)

România exercită în perioada 01 Noiembrie 2018 - 31 octombrie 2019, Președinția Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, sub genericul „ The Danube Region: building cohesion for a shared prosperity” - „Întărim coeziunea pentru o prosperitate comună în regiunea Dunării”. Acest mandat permite promovarea la nivel european și regional a temelor și inițiativelor de interes pentru statele din bazinul Dunării, prezidarea reuniunilor SUERD, precum și asumarea rolului de facilitator pentru obținerea consensului între statele membre SUERD pe diferite tematici de interes: Revizuirea Planului de Acțiune a SUERD, convenirea unor indici de monitorizare a implementării Strategiei, politica de comunicare.  Principala provocare pe durata acestui mandat constă în gestionarea procesului de revizuire a Planului de Acțiune a SUERD, proces care poate avea un impact semnificativ asupra statelor membre, prin modificarea unor Arii Prioritare, respectiv a țintelor/obiectivelor propuse în Planul de Acțiune SUERD din anul 2010.

Mai multe informații, pe site-ul dedicat Președinției României la SUERD www.suerd.gov.ro .

 

Obiective  

Obiectivul major pe care România și l-a propus pe durata exercitării Președinției SUERD îl reprezintă relansarea SUERD, proces care necesită o abordare la nivel politic, prin repunerea sa pe agenda politică națională a statelor membre SUERD,  precum și una la nivel tehnic, prin implicarea activă în procesul de revizuire a Planului de Acțiune SUERD.  României îi revine responsabilitatea ca, pe durata exercitării Președinției SUERD, să faciliteze obținerea consensului pentru actualizarea Planului de Acțiune și, implicit, relansarea SUERD.

În vederea facilitării procesului de revizuire, România coordonează deja, în calitate de președinție în exercițiu, un proces complex de consultare pe mai multe paliere, la nivel național și la nivel regional, cu sprijinul Secretariatului SUERD și în cooperare cu DG Regio/COM. Ca rezultat de etapă în acest demers, contribuția consolidată a tuturor țărilor SUERD la procesul de revizuire a fost transmisă Comisiei Europene. Ulterior, documentul ce va fi elaborat de Comisia Europeană urmează să fie andosat politic de către statele SUERD.

Un obiectiv pe termen mediu constă în sporirea vizibilității SUERD, prin promovarea unor proiecte de succes la nivel local/național/regional, cu scopul demonstrării valorii cadrului de cooperare regională pentru eliminarea decalajelor de dezvoltare și pentru sporirea interconectivității între statele participante la strategiile macro-regionale ale UE.

Un obiectiv de etapă l-a reprezentat reînființarea și operaționalizarea Secretariatului SUERD/Danube Strategy Point, găzduit de România în parteneriat cu Austria, cu sprijinul Programului Transnațional Dunărea. La 18 iulie 2018, în cadrul reuniunii comune a Comitetului de Monitorizare al Programului Transnațional Dunărea și a coordonatorilor naționali din statele membre SUERD desfășurate la Split, în Croația, s-a decis preluarea de către România și asigurarea, în parteneriat cu Austria, a Secretariatului SUERD/Danube Strategy Point. În calitate de state co-inițiatoare ale SUERD, România și Austria își doresco consolidare a cooperării sub egida acestei macro-strategii, motiv care a stat la baza acestui parteneriat în vederea găzduirii în comun a secretariatului SUERD pentru o perioadă de trei ani. Structura are două birouri, la București și la Viena, fiind găzduite de către Ministerul  Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România, respectiv de către Primăria din Viena.

În contextul suprapunerii parțiale a mandatului SUERD cu cel al Președinției Consiliului UE, România și-a propus să creeze oportunități noi de revitalizare a Strategiei prin realizarea unor noi procese de cooperare între diverși factori de decizie  implicați în implementarea acesteia.

În perioada exercitării Președinției României la SUERD, pe agenda europeană s-au aflat multiple dosare ce pot fi puse în relație și cu SUERD și au fost gestionate de către Președinția României la Consiliul UE: Concluziile Consiliului UE privind strategiile macro-regionale, adoptate la 10 Mai 2019 (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9101-2019-INIT/ro/pdf), negocieri pe CFM post 2020 și noua politică de coeziune a Uniunii Europene. În acest context, România a pledat pentru crearea de sinergii între strategiile macro-regionale și viitoarele politici și programe UE, dar și pentru asigurarea unei alocări financiare adecvate priorităților stabilite pentru strategiile macroregionale.

De asemenea, România a promovat, în relația cu alte state membre, importanța menținerii politicii de coeziune între pilonii cheie ai bugetului European 2021-2027, cu alocări financiare corespunzătoare.