Strategia UE pentru regiunea Dunării

Calendar de evenimente

 

 

Lista evenimentelor SUERD – 2016

Data

Denumire eveniment

5 – 6 Aprilie Reuniunea Grupului director al Ariei Prioritare 6, “Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor”
Vienna International Centre

7 Aprilie

Reuniune de coordonare tehnică între Punctul Unic de Asistenţă Tehnică SUERD (Danube Strategy Point) şi Aria Prioritară 11 “Conlucrarea în vederea promovării securităţii”
Berlin

14 – 15 Aprilie

Reuniunea Grupului director al Ariei Prioritare 10 “Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a cooperării”
Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina

4 Mai

Reuniunea Grupului director al Ariei Prioritare 1 A “Îmbunătăţirea mobilităţii: căi navigabile interioare”
Zagreb, Croaţia

10 – 11 Mai

Reuniunea Grupului director al Ariei Prioritare 11 “Conlucrarea în vederea promovării securităţii”
Haga, Olanda

16 – 17 Mai

Al 4-lea atelier de lucru referitor la dezvoltarea clusterelor şi networking, organizat de Aria Prioritară 8 “Competitivitate şi clustere”
Vukovar, Croaţia

17 – 18 Mai

Conferinţa internaţională: utilizarea judicioasă a resurselor de apă
Bratislava, Slovacia

17 – 19 Mai

A 2-a reuniune a Platformei pentru Tineret SUERD
Viena, Austria

19 mai

Comitetul consultativ al Platformei actorilor locali pentru Aria Prioritară 10 “Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a cooperării”
Viena, Austria

23 mai

Reuniunea comună a Coordonatorilor de Arii Prioritare SUERD
Bratislava, Slovacia

23 – 24 mai

A 5-a ediţie a “Danube Financial Dialogue”
Banca Naţională a Slovaciei

6 – 7 iunie

Reuniunea Grupului director al Ariei Prioritare 8 “Competitivitate şi clustere”
Dubrovnik, Croaţia

16 iunie

Reuniunea Grupului director al Ariei Prioritare 3 “Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni”
Ruse, Bulgaria

23 – 24 iunie

Conferinţă: Buna guvernare ca fundament al integrării europene
Primăria Viena

7 – 8 iulie

Reuniunea Autorităţilor de Management pentru Fondul Social European din Regiunea Dunării
Munchen, Bavaria (Ministerul pentru Muncă, afaceri sociale, familie, integrare)

8 – 09 iulie

Al 7-lea Summit European al Regiunilor şi Oraşelor
Bratislava, Slovacia

14 – 16 Septembrie

Seminar privind cooperarea în materie de viză/chestiuni consulare/securizarea documentelor între ţările SUERD
Sofia, Bulgaria

2 – 3 noiembrie

A 3-a ediţie a “Zilei Participării”
Bratislava, Slovacia

3 – 4 noiembrie

Al 5-lea Forum Anual SUERD
Bratislava, Slovacia

martie 2016