Mandat

Mandatul Ministerului Afacerilor Externe este de a asigura realizarea politicii externe a statului român în concordanţă cu interesele naţionale şi cu statutul României de membru în structurile europene şi euroatlantice.

Conform actelor normative în vigoare, Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, asigură realizarea politicii externe a statului român, inclusiv participarea la procesul de integrare europeană şi euroatlantică a României, şi colaborează la elaborarea, fundamentarea şi realizarea politicii economice a României, în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu Programul de guvernare.

Prin atribuţiile sale principale, MAE:

 • apără şi promovează pe plan extern interesele naţionale ale României;
 • iniţiază activităţi internaţionale menite să ducă la dezvoltarea de relaţii paşnice şi de cooperare cu toate statele, întemeiate pe principiile şi pe normele general admise ale dreptului internaţional;
 • asigură promovarea intereselor României în organizaţii internaţionale cu caracter universal, european, euroatlantic, regional şi subregional;
 • asigură conectarea ţării la instituţiile europene şi euroatlantice cu caracter politic, strategic şi economic;
 • este coordonator unic al sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene;
 • punctul de contact al Uniunii este, respectiv punctul de contact cu instituţiile Uniunii Europene în România Europene pentru sistemele de transmitere a informaţiilor în format electronic, în conformitate cu cerinţele comunitare;
 • asigură, prin acţiuni de politică externă, consolidarea statului de drept şi a structurilor democratice din societatea românească, precum şi proiectarea unei imagini reale a României în lume;
 • urmăreşte evoluţia vieţii internaţionale şi semnalează tendinţele care apar în contextul internaţional;
 • contribuie la asigurarea prezenţei active şi demne a României şi a cetăţenilor săi pe plan internaţional;
 • promovează pe plan internaţional valorile democraţiei, respectarea drepturilor omului, colaborarea paşnică şi solidaritatea umană;
 • apără în străinătate drepturile şi interesele statului român, ale cetăţenilor şi ale persoanelor juridice române, pe baza legislaţiei române şi în conformitate cu practica internaţională şi cu acordurile bilaterale şi multilaterale la care România este parte;
 • elaborează şi aplică politica statului român în domeniul relaţiilor cu comunităţile româneşti din afara graniţelor şi acţionează pentru întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României şi pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui rezidenţi sunt;
 • iniţiază sau participă la negocierea tratatelor şi a altor înţelegeri internaţionale pentru România;
 • prezintă Guvernului, singur sau, după caz, împreună cu celelalte ministere, propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea înţelegerilor internaţionale, aderarea la acestea ori denunţarea lor, efectuează schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare sau de aderare, notifică aprobarea ori acceptarea înţelegerilor internaţionale şi denunţarea lor, eliberează documente certificând deplinele puteri;