Delegaţia Permanentă a României pe lângă UNESCO

A fost înfiinţată în 1958. Aceasta asigură legătura între Guvernul României şi Secretariatul General UNESCO şi este subordonată direct Ministerului Afacerilor Externe. Delegaţia Permanentă este condusă de un diplomat cu rang de ambasador.

Ambasadorii României pe lângă UNESCO din 1990 până în prezent au fost: Dan Hăulică (1990-2001), Eugen Mihăescu, cu rang de ministru-consilier (2001-2002) şi de ambasador (2002-2004), Andrei Magheru, (2004 - 2006), Nicolae Manolescu (noiembrie 2006 – în prezent).

 

România în organisme subsidiare ale UNESCO

Între anii 2010-2012 România a fost membru în Consiliul Executiv UNESCO.

  • România a fost aleasă, la 1 iulie 2013, membru al Comitetului Subsidiar al Convenţiei UNESCO din 1970, privind măsurile ce trebuie luate pentru interzicerea şi stoparea importului, exportului şi transferului ilicit al bunurilor culturale; îşi va desfăşura mandatul în perioada iulie 2013 – iulie 2015.
     
  • Obiectivele ce reunesc cooperarea tuturor statelor alese în Comitetul Subsidiar al Convenţiei UNESCO din 1970, vizează protejarea bunurilor culturale naţionale, raportat la mediul internaţional, multilateral şi bilateral, atât pe fond cat şi politic, cât si prin întărirea aplicării şi respectării cadrului juridic internaţional în domeniu.
     
  • Mandatul ţării noastre vine în completarea celorlalte mandate avute de România în decursul timpului în diversele Comitete ale Convenţiilor UNESCO care au ca obiectiv protejarea patrimoniului şi bunurilor culturale, cum ar fi, Comitetul UNESCO pentru reîntoarcerea bunurilor culturale în ţările de origine sau restituirea lor în cazul însuşirii ilicite, Comitetul UNESCO pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat etc.
     
  • În prezent, România desfăşoară, în paralel, mandate de membru în: Consiliul Consultativ al Convenţiei UNESCO privind protejarea patrimoniului cultural subacvatic şi în Comitetul Subsidiar al Convenţiei UNESCO din 1970. De asemenea, România participă, în calitate de observator, la toate reuniunile organismelor subsidiare ale UNESCO.