Comisia Naţională a României pentru UNESCO

 

  • CNR pentru UNESCO
  • Comisiile Naţionale pentru UNESCO sunt organisme naţionale de cooperare, parte integrantă din arhitectura construcţiei UNESCO.

Sunt constituite de guvernele ţărilor membre, în acord cu articolul VII al Constituţiei UNESCO.

Au scopul de a face legătura între grupurile naţionale guvernamentale şi non-guvernamentale şi programele UNESCO.

Reorganizată în 1995 ca instituţie publică în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, această structură este formată din 70 de personalităţi ale lumii cultural-ştiinţifice din România şi un secretariat executiv alcătuit din 10 persoane.

Ministrul educaţiei este totodată şi preşedintele CNR pentru UNESCO şi are rolul de reprezentare internă şi internaţională.

Este ajutat de un secretar general numit prin Decizie a Primului Ministru la propunerea Ministerului Educaţiei.

Din 2011 (în prezent) secretarul general al CNR pentru UNESCO este domnul Ani Matei.

 

Aniversări UNESCO

Începând cu 1956, UNESCO se asociază la comemorarea evenimentelor istorice şi a personalităţilor eminente celebrate de statele membre, cu scopul de a le conferi acestora o recunoaştere universală

În 2014-2015 România comemorează :
 

  • 300 de ani de la moartea prinţului Constantin Brâncoveanu, patron al culturii şi artelor (1654-1714) ;
     
  • 150 de ani de la naşterea Elenei Văcărescu, scriitoare (1864-1947) ;
     
  • 50 de ani de la moartea lui George (Gogu) Constantinescu, om de ştiinţă (1864-1947).