Centrul de presă

Participarea ministrului Titus Corlăţean la cea de-a doua reuniune informală a miniştrilor de externe din statele riverane Dunării - St. Pölten, Austria

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
22.10.2012

Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean,  a participat  astăzi, 22 octombrie 2012, la cea de-a doua reuniune informală a miniştrilor de externe din statele riverane Dunării, care s-a desfăşurat la St. Pölten, Austria.

Evenimentul de la St. Pölten a constituit un prilej bun pentru analizarea stadiului Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), la un an de la implementarea acesteia şi în contextul elaborării unui prim raport de evaluare a procesului de către Comisia Europeană, în consultare cu statele membre şi cu cele ne-membre, participante la Strategie. Strategia UE pentru Regiunea Dunării este rezultatul iniţiativei comune promovate anterior de România şi Austria.

Şeful diplomaţiei române a  exprimat satisfacţie faţă de evoluţiile în cadrul SUERD la mai mult de un an de la adoptarea Strategiei Dunării de către Consiliului European, la 24 iunie 2011, subliniind implicarea României în coordonarea celor trei domenii prioritare, respectiv, navigabilitate, protecţia mediului, cultură şi turism şi accentul care este pus, în prezent, pe promovarea de proiecte concrete.

A evidenţiat că, printr-o structură instituţională funcţională,  România a susţinut în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării o serie de proiecte menite să susţină dezvoltarea economică în regiunea dunăreană.

Remarcând cooperarea strânsă cu Comisia Europeană în contextul Strategiei, ministrul român al afacerilor externe a salutat ideea înfiinţării unui viitor program transnaţional de cooperare, programul „Dunărea” şi a apreciat că acesta va oferi noi posibilităţi pentru punerea în practică a obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării. „Suntem în faza implementării de proiecte concrete la nivel naţional şi macro-regional şi avem o  lista de 150 de proiecte majore cu finanţare din actualul cadru bugetar 2007-2013 al UE, aprobată de către Guvernul României, dintre care  83 au relevanţă pentru Strategia Dunării”, a declarat Titus Corlăţean.

Oficialul român a mai subliniat că „rezultatele concrete, traduse în proiecte de impact economic şi social, sunt cele care vor măsura în final succesul acestei strategii. Suntem conştienţi de acest lucru, iar după reuniunea de astăzi cred ca am arătat că ne menţinem la nivel regional atât optimismul, cât şi angajamentul politic ferm în acest sens.”

Un aspect esenţial pentru implementarea Strategiei Dunării evidenţiat de ministrul român al afacerilor externe a vizat promovarea de proiecte cu impact regional care să corespundă priorităţilor SUERD şi Planului de Acţiune al Comisiei Europene. Astfel, au fost menţionate proiecte la nivel naţional aflate în diferita faze de realizare, precum: realizarea interconectărilor de energie cu statele vecine României, construirea a noi poduri peste Dunăre, eliminarea unor obstacole legate de navigaţia pe Dunăre, modernizarea porturilor fluviale şi transformarea lor în porturi „verzi”, reducerea  riscului de inundaţii în bazinul Dunării, întărirea cooperării în situaţii de urgenţă, amenajarea unor trasee turistice „verzi” care să îmbine aspectul turistic cu cel cultural, crearea unui centru de cercetare pentru bio-diversitate şi ecosisteme la Murighiol.
A anunţat, în acest context, inaugurarea la 24 octombrie 2012 de către prim-miniştrii României şi Bulgariei, în prezenţa comisarului pentru politica regională, Johannes Hahn, a podului Calafat-Vidin, finanţat din fonduri europene, proiect relevant pentru implementarea Strategiei Dunării şi pentru Coridorul Pan-European IV de transport. Inaugurarea acestui proiect a fost salutată în cadrul conferinţei de comisarul Johannes Hahn şi de ministrul adjunct de externe al Bulgariei.

Referindu-se la creşterea competitivităţii regiunii, ministrul Titus Corlăţean a evidenţiat faptul că România este interesată de dezvoltarea de proiecte în domeniul competitivităţii, transferului de energie, cercetării şi inovării.

Ministrul Corlăţean a subliniat priorităţile României în cadrul SUERD, accentul fiind pus pe menţinerea rolului de iniţiator şi promotor al Strategiei Dunării, alături de Austria şi a unui nivel ridicat a angajamentului politic al tuturor partenerilor implicaţi în SUERD, monitorizarea implementării de proiecte dunărene, transfrontaliere şi de interes general şi intensificarea colaborării cu partenerii din statele riverane şi terţe pentru a valorifica la maximum oportunităţile oferite de întregul bazin al Dunării, precum şi realizarea unei legături între Strategia Dunării şi următorul cadru financiar multianual al UE, fapt care ar asigura continuitatea implementării Strategiei.

Totodată, reuniunea a reuşit să ofere elemente substanţiale pentru agenda primului Forumul Anual SUERD de la Regensburg, Bavaria, 27-28 noiembrie 2012. A fost reconfirmat angajamentul ferm al autorităţilor din cele 14 state din regiune de a sprijini implementarea proiectelor lansate sub egida Strategiei Dunării şi de a acţiona pentru ca mecanismul complex de gestionare a iniţiativei să funcţioneze eficient.

A fost convenită adoptarea unei declaraţii comune a miniştrilor din statele riverane.

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice

Teme, organizaţii, structuri