Centrul de presă

Participarea secretarului de stat Luminiţa Odobescu la cea de-a cincea ediţie a Forumul ONG-urilor din regiunea Mării Negre (Bucureşti, 24-25 octombrie 2012)

Data: 
24.10.2012

Secretarul de stat Luminiţa Odobescu a participat astăzi, 24 octombrie 2012, la cea de-a cincea ediţie a Forumului ONG-urilor din regiunea Mării Negre. Evenimentul este organizat de Federaţia Organizaţiilor Non-guvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND) cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al României şi al Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti.

Secretarul de stat român a susţinut o intervenţie în cadrul sesiunii de deschidere a Forumului, subliniind atenţia deosebită pe care România o acordă dezvoltării economice durabile şi stabilităţii în regiunea Mării Negre, ca obiective de politică externă. Luminiţa Odobescu a evidenţiat importanţa regiunii, poziţionarea strategică a acesteia, bogăţia resurselor naturale de care dispune şi rolul de spaţiu de tranzit pentru resursele energetice şi fluxurile de dintre Asia Centrală, Orientul Mijlociu şi Europa.

Luminiţa Odobescu s-a referit la rolul pe care societatea civilă îl are în procesul de creare şi implementare a politicilor din regiune şi, în context, la importanţa unui dialog constant între membrii societăţii civile din regiunea Mării Negre şi între aceştia şi autorităţile guvernamentale.  

Secretarul de stat a reiterat necesitatea dezvoltării, în cadrul Uniunii Europene, a unei viziuni cuprinzătoare pentru regiunea Mării Negre, care să conducă la concretizarea unei strategii europene pentru Marea Neagră. O astfel de strategie poate fi construită pe baza experienţei recente în implementarea Strategiei Dunării, prin crearea unei sinergii între sectoarele prioritare de dezvoltare aferente Strategiei Dunării şi domeniile de o importanţă similară pentru regiunea Mării Negre (mediu, energie regenerabilă, stimularea coridorului comercial Est-Vest). Strategia europeană pentru Marea Neagră va trebui să angajeze toţi actorii relevanţi din regiune, inclusiv societatea civilă, în scopul identificării domeniilor de cooperare şi interes reciproc.
 

Informaţii de background

Ideea creării unui Forum al Organizaţiilor Neguvernamentale la Marea Neagră se bazează pe experienţa anului 2007, când MAE a organizat, împreună cu ONG-ul Crisis Management Initiative, conferinţa Matching Words and Deeds: Enhancing the Role of Civil Society in Building Black Sea Regional Security. Una dintre principalele concluzii ale conferinţei a fost necesitatea de a reuni organizaţii neguvernamentale din regiunea Mării Negre, în vederea creşterii capacităţii lor de implicare în rezolvarea problemelor socio-economice din statele riverane Mării Negre, cu implicaţii asupra cooperării politice şi asupra gradului de democratizare în regiune.

Pe lângă schimbul de experienţă al ONG-urilor pe domenii de interes, evenimentul îşi propune facilitarea interacţiunii dintre donatori şi cei care creează proiectele, pentru susţinerea unui dialog capabil să genereze rezultate concrete.