Centrul de presă

Mesajul Ministrului afacerilor externe, Titus Corlăţean, cu ocazia aniversării Accademia di Roma

Data: 
27.10.2012

Cu cei nouăzeci de ani pe care îi împlineşte în această toamnă, Școala Română de la Roma, acum cunoscută sub numele de Academia Română din Roma, este cea mai veche instituţie academică română din străinătate. În primii săi 25 de ani de activitate, de la înființarea sa de către savantul arheolog Vasile Pârvan şi până la închiderea sa de către regimul comunist din România, în 1947, Școala Română a fost un spaţiu privilegiat de formare şi dezvoltare a tinerilor români în disciplinele umaniste (istorie, arheologie, istoria artei, limbi clasice şi moderne), dar şi pentru artele vizuale și arhitectură. În această şcoală s-au format istorici şi arheologi care ulterior aveau să devină cunoscuţi în toată lumea, cum ar fi Constantin Daicoviciu, Emil Condurachi, Dinu Adameșteanu, Mihail Berza, italianişti ca Alexandru Marcu, istorici de artă cum ar fi Virgil Vătășianu, scriitori şi critici literari ca George Călinescu, clasicişti ca Ștefan Bezdechi, arhitecţi cum ar fi Gheorghe Balș şi Grigore Ionescu.

După 1990, la Academia Română din Roma au fost reluate treptat activitățile specifice acestui centru academic, o relevanţă deosebită având-o crearea burselor de specializare „Vasile Pârvan”. Începând cu anul 1999 şi până în prezent aproape 90 de tineri români au putut beneficia de acestea. Academia Română din Roma a fost reprimită în Uniunea Internaţională a Institutelor de Arheologie, Istorie și Istoria Artei. Continuă să-şi publice Anuarul Ephemeris Dacoromana, care în acest an a ajuns la volumul al XlV-lea.

Parte dintr-un cadru instituţional complex, Academia Română din Roma promovează valorile culturale şi științifice ale României în Italia, ca instituţie de cultură română în străinătate aflată sub egida Institutului Cultural Român. Organizează cu succes o gamă largă de evenimente la Roma, de la concerte la expoziții de artă plastică, de la teatru la proiecţii de producţii cinematografice româneşti, prezentări de literatură română traduse în italiană sau de literatură italiană de actualitate dedicate diferitelor aspecte legate de România. O parte dintre aceste evenimente au fost organizate în colaborare cu instituţii italiene, în primul rând Primăria Romei. Odată cu includerea activităților Academiei Române din Roma în programele anuale bine cunoscute publicului din Roma, coordonate la nivelul întregii capitale italiene, vizibilitatea instituţiei române continuă să crească an de an.

Trebuie remarcat rolul determinant pe care l-a jucat Academia Română din Roma în organizarea a două dintre expozițiile de cea mai înaltă ţinută aduse de România în Italia în ultimul deceniu: Aurul antic al României, înainte și după Traian, deschisă între 17 decembrie 2010 şi 3 martie 2011 în Piața lui Traian, Museo dei Fori Imperiali, și Culorile Avangardei. Arta în România între 1910 şi 1950, deschisă la muzeul Vittoriano între 3 septembrie şi 15 octombrie 2011.

Academia Română din Roma este, în acelaşi timp, una dintre primele instituţii româneşti din străinătate care a organizat, cu rezultate excelente, programul de predare a limbii şi civilizaţiei române, activitate care continuă şi în prezent cu mare succes.

Având în vedere specificitatea sa, sunt de asemenea relevante şi conferințele organizate în parteneriat cu universităţile italiene, îndeosebi cu Universitatea Sapienza din Roma, cu universităţi din România, cu marile muzee de la Roma şi din România, cu alte instituţii culturale cum este Conservatorul Santa Cecilia de la Roma. Dezbaterile pe teme de arheologie şi istorie au abordat subiecte cum ar fi „Aurul Daciei” şi „Mijloacele de comunicare din antichitate” dar şi informări mai aprofundate cu privire la evenimentele din 1989 din Europa Centrală şi de Est. Conferințele de limbă, literatură, teologie s-au axat pe opera unor personalităţi ca Eugen Ionesco, Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugen Coşeriu, Constantin Noica, Andrei Scrima.

Menţinând interesul asupra valorilor culturale şi științifice româneşti, Academia Română din Roma promovează, de fapt, imaginea României în Italia, cu evenimente care se circumscriu sferei diplomaţiei culturale. Într-o ţară cu o semnificativă comunitate românească, Academia Română din Roma a contribuit la campaniile de diplomaţie publică ale Ministerului Român al Afacerilor Externe, cum ar fi „Piazza di România” dezvoltată sub motto-ul „România: o lume de descoperit”, pentru a demonstra că punctele pe care le au în comun italienii şi românii sunt mai multe decât cele care îi despart.

Urăm Academiei Române din Roma să-şi păstreze tinereţea, datorită tinerilor care vin aici să se formeze; îi urăm o viaţă lungă, astfel încât să poată continua să-şi îndeplinească nobila misiune.