Prima Pagina

Ce sunt legăturile puternice?

TOŢI SOLICITANŢII DE VIZĂ TEMPORARĂ SUNT CONSIDERAŢI POTENŢIALI IMIGRANŢI PÂNĂ CÂND, ÎN MOMENTUL SOLICITĂRII VIZEI, ACEŞTIA DEMONSTREAZĂ OFIŢERULUI CONSULAR CĂ NU AU INTENŢIA SĂ EMIGREZE ÎN SUA.”

(Secţiunea 214 (b) a Legii pentru Imigrare şi Naţionalitate)

Conform legii americane:

  • Solicitantul de viză este cel responsabil să DEMONSTREZE că nu are intenţia de a emigra în Statele Unite ale Americii.

  • Solicitantul de viză poate demonstra intenţia de a nu emigra în SUA prin aşa-numitele LEGĂTURI PUTERNICE cu alt stat decât SUA.

  • Personalul consular SUA este obligat să respecte prevederile legislative şi evaluează fiecare solicitare de viză în strictă conformitate cu acestea.

În cele mai multe cazuri, refuzul acordării vizei temporare de către personalul consular american este cauzat de faptul că solicitantul nu reuşeşte să demonstreze legăturile puternice cu statul în care are reşedinţa, legături care îl pot determina să se întoarcă în acel stat şi să nu emigreze în SUA.


CE SUNT LEGĂTURILE PUTERNICE ("STRONG TIES
")?

„Legăturile puternice” sunt acele elemente care leagă un cetăţean de ţara de reşedinţă. Ele includ proprietăţile imobiliare sau mobiliare, legăturile de familie, locul de muncă, educaţia etc. Aceasta NU este o listă exhaustivă – NU EXISTĂ O LISTĂ EXHAUSTIVĂ.

Personalul consular evaluează fiecare caz în parte, luând în considerare factorii sociali, profesionali, familiali etc.

Singurul moment în care solicitantul de viză îşi poate demonstra „legăturile puternice” cu statul de reşedinţă este INTERVIUL cu ofiţerul consular american.

Următoarele documente sunt obligatorii pentru solicitarea vizei SUA:

  • paşaportul,
  • formularul de viză completat corect şi
  • dovada plăţii taxei de solicitare a vizei SUA

La interviu, solicitantul de viză POATE ADUCE ŞI ALTE DOCUMENTE PRIN CARE SĂ DEMONSTREZE LEGĂTURILE SALE CU ROMÂNIA. De exemplu: contracte de proprietate, extrase de cont, adeverinţe de angajare etc.

Personalul consular poate să ia în considerare şi aceste documente în cadrul interviului, dar nu este obligat să o facă.

Solicitantul de viză trebuie să explice clar, la interviu, care sunt legăturile sale cu România, iar aceste documente pot să îi susţină afirmaţiile.


ÎNDEPLINESC TOATE CONDIŢIILE NECESARE SOLICITĂRII VIZEI TEMPORARE?

Studiaţi cu atenţie criteriile de evaluare a solicitărilor de viză SUA, prezentate aici – ce sunt acelea „legături puternice” cu statul de reşedinţă şi ce prevede legea americană.

Încercaţi să identificaţi elementele din viaţa dumneavoastră care reprezintă LEGĂTURI CU ROMÂNIA.

Încercaţi să identificaţi elementele din viaţa dumneavoastră pentru care ESTE PROFITABIL PENTRU DUMNEAVOASTRĂ SĂ VĂ ÎNTOARCEŢI ÎN ROMÂNIA, şi care vă determină să nu doriţi să emigraţi sau să lucraţi în America.

Aceste elemente trebuie să fie DEMONSTRABILE. Trebuie să fiţi CAPABIL SĂ LE EXPLICAŢI ÎN INTERVIUL CU OFIŢERUL CONSULAR AMERICAN.

Încercaţi să identificaţi DOCUMENTE care să vă susţină afirmaţiile.

Sinceritatea în răspunsurile date este cea mai bună politică.

Faceţi această evaluare ÎNAINTE de a solicita viza americană.

Urmaţi procedura de solicitare a vizei temporare (transmiterea formularului online, plata taxei de viză, etc., conform instrucţiunilor de pe website-ul Secţiei Consulare a Ambasadei SUA la Bucureşti) NUMAI DACĂ APRECIAŢI CĂ PUTEŢI DEMONSTRA CLAR CĂ AVEŢI LEGĂTURI PUTERNICE CU ROMÂNIA ŞI NU DORIŢI SĂ EMIGRAŢI SAU SĂ LUCRATI ÎN AMERICA.


SUNT UN SOLICITANT TÂNĂR. CUM DEMONSTREZ LEGĂTURILE PUTERNICE?

În cazul solicitanţilor de viză tineri, care nu au avut timp să îşi formeze multe legături demonstrabile cu statul de reşedinţă, personalul consular va lua în considerare, individual, elemente ca: intenţiile particulare ale solicitantului, situaţia familială, planurile sale pe termen lung sau perspectivele în România. Fiecare caz este examinat individual.


NEACORDAREA VIZEI, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE SECŢIUNII 214(B) DIN
Legea pentru Imigrare şi Naţionalitate ESTE DEFINITIVĂ? 

Nu. Dacă solicitantul consideră că poate aduce dovezi mai bune ale legăturilor sale puternice cu România el poate solicita din nou viza SUA pe perioadă scurtă de timp, respectând aceeaşi procedură.

EXISTĂ CAZURI ÎN CARE UN SOLICITANT NU SE VA CALIFICA PENTRU ACORDAREA UNEI VIZE TEMPORARE SUA, INDIFERENT DE NUMĂRUL SOLICITĂRILOR DEPUSE, PÂNĂ LA O SCHIMBARE RADICALĂ A SITUAŢIEI SALE PERSONALE, PROFESIONALE SAU FINANCIARE.

FIECARE CAZ ESTE EVALUAT ÎN MOD INDIVIDUAL.


AM NEVOIE DE O SCRISOARE DE INVITAŢIE DIN PARTEA UNUI CETĂŢEAN AMERICAN?

Nu este o cerinţă obligatorie deoarece nu demonstrează legăturile puternice ale solicitantului cu România.

Fiecare cetăţean trebuie să se califice pentru acordarea vizei temporare prin raportare la situaţia personală.


DACĂ PREZINT TOATE DOCUMENTELE NECESARE ÎMI ESTE GARANTATĂ ACORDAREA VIZEI?

Nu.

Cea mai importantă pondere în calificarea pentru acordarea vizei o are scurtul interviu pe care solicitantul îl susţine cu un ofiţer consular.

Nu există o listă standard de documente care să demonstreze legăturile puternice cu România ale solicitantului de viză.

Singurele documente obligatorii pentru solicitarea de viză sunt formularul DS-160 completat, paşaportul şi dovada plăţii taxei de solicitare a vizei.

Documentele prezentate la interviu vin să întărească afirmaţiile solicitantului şi pot fi folosite doar când ofiţerul consular cere acest lucru.


POT VORBI CU OFIŢERUL CONSULAR CARE MI-A REFUZAT VIZA?

Nu. Personalul consular nu are dreptul să discute despre o solicitare de viză nici după refuzul acesteia, nici înainte de interviu.

Singura oportunitate de a discuta cu ofiţerul consular care evaluează solicitantul este în timpul interviului.


DE CE INTERVIURILE PENTRU VIZE SUNT ATÂT DE SCURTE?

Personalul consular intervievează sute de solicitanţi în fiecare zi şi este antrenat să se concentreze fără întârziere asupra informaţiei relevante în fiecare caz.

Formularul DS-160, trimis online de solicitant înainte de interviu, oferă deja ofiţerului consular informaţiile despre solicitant.


AR PUTEA AMBASADORUL SAU CONSULUL GENERAL AL SUA LA BUCUREŞTI SĂ INFLUENŢEZE SCHIMBAREA DECIZIEI DE REFUZ A UNEI SOLICITĂRI DE VIZĂ?

Numai solicitantul poate influenţa schimbarea deciziei de refuz a acordării unei vize prin prezentarea de noi dovezi convingătoare privind legăturile sale puternice cu România la o nouă solicitare a vizei.

Conform legii americane, ofiţerilor consulari le aparţine total responsabilitatea pentru acordarea sau refuzul vizelor SUA. Ei iau decizia finală în toate cazurile.

Departamentul de Stat al SUA poate verifica deciziile consulare, dar acest drept este limitat la interpretarea legislaţiei.


SOLICITAREA MEA DE VIZĂ A FOST REFUZATĂ. CUM SOLICIT DIN NOU VIZA?

Puteţi solicita din nou viza temporară în orice moment, urmărind procedura descrisă pe site-ul Secţiei consulare a Ambasadei SUA la Bucureşti.

Noua dumneavoastră solicitare va fi analizată de un alt ofiţer consular. Este însă inutil să solicitaţi din nou viza dacă situaţia dumneavoastră nu s-a modificat faţă de momentul solicitării anterioare care a dus la refuzul vizei.