Prima Pagina

Procedura de acreditare a mass-media străine

În conformitate cu dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial nr.196/13.03.2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 8/2012 privind procedura de acreditare la alegerile parlamentare din data de 9 decembrie 2012, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanţii presei, radioului şi posturilor de televiziune străine.

Data limită pentru solicitarea obţinerii acreditării şi transmiterea documentelor necesare către MAE este joi, 6 decembrie 2012, ora 12.00.


PROCEDURA DE ACREDITARE

A.  Reprezentanţii mass-media străini care se află deja în posesia unui carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, vor expedia Oficiului Comunicare şi Purtător de Cuvânt  doar formularul de acreditare,  însoţit de o fotografie la adresa de e-mail acreditare.presa@mae.ro. Corespondenţii străini al căror carnet expiră în apropierea perioadei de desfăşurare a alegerilor sunt rugaţi să se adreseze Ministerului Afacerilor Externe în vederea prelungirii valabilităţii acestuia. 

B.  Pentru reprezentanţii mass-media străine  care nu se află în posesia unui carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, documentele necesare în vederea obţinerii acreditării sunt:

  • Scrisoare de acreditare din partea instituţiei de presă, redactată în limba engleză sau franceză şi adresată conducerii Oficiului Comunicare şi Purtător de Cuvânt. Această adresă va confirma faptul că ziaristul este angajat al redacţiei respective în calitate de corespondent în România pe perioada alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012. Scrisoarea va purta antetul original, semnătura directorului cu data şi ştampila.

NOTĂ:
1. În cazul jurnaliştilor freelance, aceştia vor prezenta solicitări de acreditare de la cel puţin o instituţie de presă sau din partea consiliului de conducere al asociaţiei profesionale din care fac parte.

2. Nu vor fi acceptate scrisori cu adresarea "TO WHOM IT MAY CONCERN". 

  • Copie după legitimaţia de presă naţională sau internaţională;
  • Copie după paşaport;
  • Fotografie tip paşaport, în format electronic, cu denumirea nume_prenume_media;
  • Formular de acreditare.

C. Documentele vor fi expediate la adresa de e-mail acreditare.presa@mae.ro sau la numărul de fax: +4021.319.21.95.

NOTĂ:

Acreditările vor putea fi descărcate (în variantă scanată – asimilabilă copiei) de pe site-ul A.E.P- http://www.roaep.ro/ , versiunea în limba engleză, secţiunea Accreditation ( http://www.roaep.ro/en/section.php?id=67).

Acreditările descărcate au aceeaşi valoare juridică cu originalul.

Originalul documentului de acreditare se va putea ridica de la sediul A.E.P. (str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Bucureşti, tel./fax: (021).310.13.86; mail: office.sg@roaep.ro; adresa web: http://www.roaep.ro

Acreditarea este valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acesteia.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Oficiul Comunicare şi Purtător de Cuvânt  din cadrul MAE, la tel. +4021.431.14.51,

+4021.431. 11.86, e-mail: acreditare.presa@mae.ro.