Prima Pagina

Procedura de acreditare a observatorilor străini

În conformitate cu dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial nr.196/13.03.2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 8/2012 privind procedura de acreditare la alegerile parlamentare din data de 9 decembrie 2012, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, observatori din partea unor organisme şi instituţii străine.

Data limită pentru solicitarea obţinerii acreditării şi transmiterea documentelor necesare către MAE este joi, 6 decembrie 2012, ora 12.00.


PROCEDURA DE ACREDITARE

A. Documentele necesare acreditării sunt:

1. Membrii organizaţiilor/instituţiilor internaţionale:

  • Scrisoare de acreditare din partea organizaţiei internaţionale sau europene, redactată în limba engleză sau franceză şi adresată Ministerului Afacerilor Externe, Direcţia Drepturile Omului, Protecţia Minorităţilor şi Consiliul Europei. Această adresă va confirma faptul că reprezentantul organizaţiei este mandatat ca observator pe perioada alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012. Scrisoarea va purta antetul original, semnătura preşedintelui organizaţiei, data şi ştampila.

Nu vor fi acceptate scrisori cu adresarea "TO WHOM IT MAY CONCERN".

  • Copie după legitimaţia de membru al organizaţiei internaţionale;
  • Copie după paşaport;
  • Fotografie tip paşaport, în format electronic, cu denumirea nume_prenume_organizaţie;
  • Formular de acreditare.

B. Documentele vor fi expediate la adresa de e-mail acreditare.obs@mae.ro sau la numărul de fax +40.21.319.23.67.

NOTĂ:

Acreditările vor putea fi descărcate (în variantă scanată – asimilabilă copiei) de pe site-ul A.E.P- http://www.roaep.ro/ , versiunea în limba engleză, secţiunea Accreditation ( http://www.roaep.ro/en/section.php?id=67).

Acreditările descărcate au aceeaşi valoare juridică cu originalul.

Originalul documentului de acreditare se va putea ridica de la sediul A.E.P. (str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Bucureşti, tel./fax: (021).310.13.86; mail: office.sg@roaep.ro; adresa web: http://www.roaep.ro

 

Acreditarea este valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acestuia.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Drepturile Omului, Protecţia Minorităţilor şi Consiliul Europei din cadrul MAE, la tel. +40.21.431.11.05, e-mail: acreditare.obs@mae.ro.