Prima Pagina

Instrucţiuni pentru interviu

   LA INTERVIU

  Nu sosiţi la Secţia Consulară a Ambasadei SUA la Bucureşti cu mai mult de 10 minute înaintea orei de programare pe care Call Center-ul v-a comunicat-o.

  Nu purtaţi cu dumneavoastră aparate sau aparatură electronică, obiecte metalice, bagaje voluminoase, lichide, arme etc. Nu vi se va permite introducerea lor în clădire şi nu există loc de depozitare în afara clădirii.

  Pregătiţi documentele necesare şi răspundeţi la întrebările referitoare la motivele călătoriei în Statele Unite, precum şi la cele privind locul de muncă /afacerea, familia şi relaţiile sociale din România. Conform legii de imigrare a Statelor Unite toţi solicitanţii de viză temporară sunt presupuşi a fi potenţiali imigranţi, astfel că nu se poate garanta obţinerea vizei înainte de interviu. Verificaţi-vă situaţia personală pentru a vă asigura că îndepliniţi condiţiile necesare solicitării vizei (rubrica “Îndeplinesc toate condiţiile necesare solicitării vizei?”)

  Sinceritatea în răspunsurile date este cea mai bună politică.

  Adresa secţiei consulare a Ambasadei SUA la Bucureşti:

Str. Nicolae Filipescu, nr. 26
Sector 2, Bucureşti
Cod poştal 020962, România
Tel: (40 21)200-3300
Fax: (40 21)200-3381

  Pentru mai multe informaţii accesaţi http://romania.usembassy.gov/vize/index.html