Politici UE

Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie

 

Unul dintre obiectivele-cheie ale Uniunii este crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie fără frontiere interne, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. În atingerea acestui obiectiv, la nivel UE sunt adoptate măsuri comune în domeniul politicii de migraţie şi azil, al protecţiei frontierelor UE şi al cooperării poliţieneşti şi judiciare, cu respectarea prevederilor din tratatele UE.

Dimensiunile unei Europe care îşi protejează cetăţenii şi oferă drepturi efective persoanelor din interiorul şi din exteriorul Uniunii sunt interconectate. Succesul sau eşecul dintr-un domeniu depinde de performanţa din alte domenii, precum şi de sinergiile cu domeniile de politică conexe. Răspunsul la multe dintre provocările din spaţiul de libertate, securitate şi justiţie se regăseşte în relaţiile cu ţările terţe, ceea ce impune o îmbunătăţire a legăturii dintre politicile interne şi cele externe ale UE.

În dezvoltarea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie pe parcursul anilor următori, este esenţială protecţia şi promovarea drepturilor fundamentale, abordând totodată preocupările în materie de securitate, inclusiv în cadrul relaţiilor cu ţările terţe. În linie cu obiectivele Agendei Strategice a UE, Consiliul European din 26 – 27 iunie 2014 a definit orientările strategice ale planificării legislative şi operaţionale pentru următorii ani în cadrul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie, cu următoarele priorităţi:

o mai bună gestionare a migraţiei: construirea unui sistem european de migraţie şi azil robust adaptat la noile provocări, consolidarea migraţiei legale, combaterea mai eficientă a migraţiei ilegale, în cooperare cu partenerii externi ai UE, şi eficientizarea politicilor în materie de readmisie, protejarea celor care au nevoie de protecţie internaţională, gestionarea eficientă şi modernă a frontierelor externe ale Uniunii;

prevenirea şi combaterea criminalităţii şi a terorismului: combaterea criminalităţii organizate, a criminalităţii cibernetice, a traficului de fiinţe umane şi a introducerii ilegale de imigranţi, combaterea terorismului şi contracararea radicalizării, garantând, totodată, drepturile şi valorile fundamentale, inclusiv din perspectiva protecţiei datelor cu caracter personal;

îmbunătăţirea cooperării judiciare: armonizarea diferitelor sisteme şi tradiţii juridice, consolidarea instrumentelor şi agenţiilor comunitare (Eurojust, FRA), inclusiv prin realizarea de progrese în  negocierea propunerii de Regulament privind Procurorul European, recunoaşterea reciprocă a hotărârilor judecătoreşti, astfel încât cetăţenii şi întreprinderile să îşi exercite mai uşor drepturile pe întreg teritoriul Uniunii.