Centrul de presă

Participarea delegaţiei României la Forumul Anual pentru Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
26.11.2012

Forumul Anual al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) se desfăşoară, în perioada 27-28 noiembrie 2012, în Bavaria, la Regensburg.

Agenda reuniunii abordează tematici europene şi se va axa pe identificarea modalităţilor în care abordarea macro-regională poate aduce o contribuţie la creşterea economică în Europa, accentul fiind pus implementarea proiectelor fanion ale SUERD şi pe importanţa strategiei macro-regionale a UE şi reflectarea corespunzătoare a acesteia în Cadrul Strategic Comun 2014-2020.

România este co-iniţiator al SUERD, alături de Austria, şi contribuie la implementarea Strategiei Dunării, alături de toate celelalte state riverane, pe baza unor poziţii naţionale, analize, dezbateri şi propuneri definite în cadrul Forumului naţional, Comitetului director ministerial, Consiliului Consultativ, Grupului de lucru inter-ministerial create în acest scop. Ministerul Afacerilor Externe asigură coordonarea la nivel naţional în domeniu.

Prima ediţie a Forumului Anual al Strategiei Dunării SUERD, organizată de către Comisia Europeană (DG Regio) şi guvernul landului Bavaria, reprezintă un moment de bilanţ pentru evaluarea stadiului implementării Strategiei Dunării, la un an de la lansarea acestui instrument de cooperare. În cadrul Forumului Anual, Comisia Europeană va prezenta, pe baza contribuţiilor statelor membre, un prim raport de progrese privind implementarea SUERD. Pe baza acestui raport va avea loc o dezbatere privind stadiul Strategiei şi evoluţiile viitoare.

România va fi reprezentată printr-o delegaţie interinstituţională, condusă de ministrul afacerilor europene Leonard Orban, din care fac parte Coordonatorul Naţional al SUERD din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi reprezentanţi ai mai multor ministere cu atribuţii în implementarea Strategiei şi exponenţi ai autorităţilor locale, mediului academic, asociativ şi de afaceri.