Neproliferarea armelor de distrugere în masă

Mijloace purtătoare

Regimul de Control al Tehnologiilor pentru Rachete

(Missile Technology Control Regime - MTCR)

Regimul de Control al Tehnologiilor pentru Rachete (MTCR) este o asociaţie informală şi voluntară a ţărilor care împărtăşesc obiectivele de neproliferare a sistemelor de livrare fără pilot capabile de furnizarea de arme de distrugere în masă şi care urmăresc să îşi coordoneze eforturile naţionale de acordare a licenţelor de export în scopul prevenirii proliferării acestora.

MTCR a fost înfiinţat în 1987 de Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii.

În anul 2014, România şi-a reiterat interesul de a deveni stat participant la MTCR. Candidatura țării noastre rămâne solidă. Ca stat membru UE, România și-a asumat obligațiile rezultate din documentele relevante ale MTCR, care sunt încorporate în dreptul comunitar.

 

Codul de Conduită de la Haga pentru Neproliferarea Rachetelor Balistice

(The Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation - HCoC)

Codul de Conduită de la Haga pentru Neproliferarea Rachetelor Balistice (HCoC) enunţă principiile conduitei statelor în sensul neproliferării rachetelor balistice şi stabileşte măsuri de ordin general privind întărirea cooperării internaţionale, a transparenţei şi încrederii între statele participante, aspecte care să contribuie la completarea şi întărirea regimurilor juridice multilaterale, regionale şi bilaterale în domeniul dezarmării, neproliferării şi controlului armamentelor.

Principalele obligaţii politice asumate de statele care au subscris la HCoC au în vedere participarea la schimburile anuale de informaţii privind politicile, programele şi activităţile în domeniu, precum şi notificările prealabile ale lansărilor de rachete balistice. În prezent, la HCoC au subscris 140 de state din toate regiunile geografice ale lumii.

România a subscris la HCoC cu prilejul participării la reuniunea inaugurală de la Haga, Regatul Olandei, la 25 noiembrie 2002. După subscriere, România şi-a îndeplinit, în mod constant, obligaţiile de raportare anuală prevăzute de Cod şi a participat activ la toate acţiunile organizate în cadrul mecanismului.

La Reuniunea plenară din 2–3 iunie 2011, de la Viena, România a preluat de la Franţa Preşedinţia anuală a Codului de Conduită de la Haga pentru Neproliferarea Rachetelor Balistice (HCoC). Mandatul preşedinţiei române a HCoC s-a derulat în perioada iunie 2011 – iunie 2012. În perioada 2019-2020 președinția HCoC este deținută de Norvegia.

Actualizat 28 iunie 2019