Centrul de presă

Comunicat privind rezoluția “Statutul Palestinei în Organizația Națiunilor Unite”

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
30.11.2012

În legătură cu dezbaterile derulate în cadrul Adunării Generale a ONU asupra proiectului de rezoluţie referitor la „Statutul Palestinei în Organizaţia Naţiunilor Unite”, Ministerul Afacerilor Externe face următoarele precizări:

România a votat abținere la proiectul de rezoluție propus şi a prezentat în cadrul unei intervenţii în sesiunea Adunării Generale argumentele pentru aceasta poziţie. Totodată, s-a asociat declaraţiei prezentate de Uniunea Europeană privind contextul dezbaterii rezoluţiei.

În intervenţie, România a subliniat că această decizie are la bază poziţia de principiu pe care România o promovează consecvent, bazată pe dialog şi negocieri directe între părţi, în cadrul formatelor de reglementare recunoscute la nivel internaţional şi al acordurilor existente. În baza aceleiaşi concepţii, România nu favorizează iniţiativele unilaterale, indiferent care ar fi partea iniţiatoare, întrucât acestea pot avea efecte contrare reluării negocierilor din procesul de pace.

Rezoluţia adoptată nu facilitează recunoaşterea Palestinei ca stat şi nici accederea sa la organizaţii internaţionale sau tratate. Deşi recunoaşte aceste deziderate ca fiind obiective legitime ale poporului palestinian, România crede cu tărie că singura cale de a materializa viziunea soluţiei celor două state este reluarea negocierilor directe între israelieni şi palestinieni. Solicităm celor două părţi să se angajeze în acest proces fără precondiţii. România va sprijini orice iniţiativă care va servi acestui scop.

Împărtăşim evaluarea conform căreia unica soluţie viabilă pentru acest conflict rămâne cea promovată de Foaia de Parcurs a Cvartetului, care susţine existenţa a două state, Israel şi Palestina, care să trăiască alături în pace şi securitate, în cadrul unor frontiere recunoscute la nivel internaţional.

 

Press Release

Today Romania voted abstention in the UN General Assembly on the draft resolution regarding the "Status of Palestine in the United Nations". This attitude is based on a position of principle that Romania is promoting consistently, founded on dialogue and direct negotiations between the parties, within the internationally accepted settlement frameworks and existing agreements. Based on the same belief, Romania does not favor unilateral initiatives, regardless of which side they come from, as they may have adverse effects for the resumption of the peace process negotiations.

The adopted resolution is not facilitating the recognition of Palestine as a state nor its accession to international organisations and treaties. While we recognize these as legitimate objectives of the Palestinian people, Romania strongly believes that the only way to fulfill the vision of a two state solution is the resumption of Israeli-Palestinian direct negotiations. We urge the parties to engage in this process without preconditions. Romania will support any initiative that could serve this purpose.

We share the position that the only viable solution is still the one promoted by the Quartet Roadmap, which advocates for the existence of two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security, within secure and internationally recognized borders.