Educaţie

Programul "Studii în România"


Sistemul românesc de învăţământ superior este structurat pe trei niveluri de studii universitare/postuniversitare:

  • ciclul 1 (licenţă), care corespunde cu „bachelor degree”;
  • ciclul 2 (masterat/specializare);
  • ciclul 3 (doctorat).

Instituţia care administrează învăţământul universitar în România este Ministerul Educaţiei Naţionale (www.edu.ro).

Ministerul Afacerilor Externe prin Direcţia Diplomaţie Publică, Culturală şi Ştiinţifică colaborează cu MEN pentru a facilita schimburile educaţionale şi pentru a asigura cetăţenilor străini condiţiile de a studia în România.


CETĂŢENII STRĂINI pot studia în România:

1. Pe cont propriu valutar  


2.  Cu burse oferite de statul român:  


3.  În baza programelor europene de cooperare şi mobilitate universitară:  

Informaţii utile şi detaliate pentru studenţii străini interesaţi în a studia în România se găsesc pe portalul www.studyinromania.gov.ro, dezvoltat de UEFISCDI.


CETĂŢENII ROMÂNI pot studia în străinătate cu bursă oferită de statul român.

Prezentarea programelor de burse în străinătate, legislaţia aferentă, organizarea concursurilor naţionale în România pentru atribuirea acestor burse sunt gestionate de Agenţia de Credite şi Burse de Studii (ACBS), iar informaţii referitoare la acest tip de programe se găsesc pe site-ul ACBS.