Prima Pagina

Stejărel OLARU

Curriculum vitae Europass

 

Informaţii personale 

Nume / Prenume

Olaru, Stejărel

Adresa

Bucureşti

Naţionalitate

Română

Data naşterii

30 ianuarie 1973

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

 

1. Perioada

Iunie 2010 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Membru în Consiliul de Administrație

Activităţi şi responsabilităţi principale

Administrarea patrimoniului și îndeplinirea obiectivelor menționate în Legea 41/1994

Numele şi adresa angajatorului

Societatea Română de Radiodifuziune

Tipul activităţii / sectorul de activitate

Audio-vizual


2. Perioada

2006 – 2008

Funcţia sau postul ocupat

Consilier de Stat pe Probleme de Securitate Naţională

Activităţi şi responsabilităţi principale

Şef al Departamentului de Securitate Naţională. Reprezentant al Guvernului în Comunitatea Naţională de Informaţii

Numele şi adresa angajatorului

Guvernul României – Cancelaria Primului-ministru

Tipul activităţii / sectorul de activitate

Securitate Naţională


3. Perioada

2005 – 2010

Funcţia sau postul ocupat

Director general

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonare și administrare

Numele şi adresa angajatorului

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România

Tipul activităţii / sectorul de activitate

 

Istoriografie / investigaţie

Educaţie şi formare

1. Perioada

august 2007 – iulie 2010

Calificarea / diploma obţinută

Doctor în ştiinţe militare şi informaţii. Lector universitar

Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale dobândite

Teză elaborată în domeniul securităţii energetice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea Naţională de Apărare Carol I / Facultatea de Comandă şi Stat Major / Catedra de Securitate şi Apărare Naţională

2. Perioada

2000 – 2002

Calificarea / diploma obţinută

Studii post-universitare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Ştiinţe Politice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

3. Perioada

1996 – 2000

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de licenţă

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Teologie ortodoxă / asistenţă socială

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Facultatea de Teologie Ortodoxă / Universitatea Bucureşti

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba maternă

Română

Limbă străină cunoscută

Engleză

Autoevaluare*)/ Limba engleză

 

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

C 2

Utilizator experimentat

C 1

Utilizator experimentat

C 1

Utilizator experimentat

C 1

Utilizator experimentat

B 2

Utilizator independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine


Informaţii suplimentare

Cursuri de specialitate

 • Iunie 2008: National Security Program, Galillee College, Israel;
 • Octombrie 2007: NATO Defense College for Generals, Flag Officers and Ambassadors, NATO Headquarters, Brussels;
 • August 2007: John F. Kennedy School of Gvernment, Program for Senior Executives in National and International Security, Harvard University.

Publicaţii

      Articole:

 • Amintiri din tranziţie. Scurtă istorie a unor arhive secrete”, în volumul Un război al minţii. Intelligence, servicii de informaţii şi cunoaştere strategică în secolul XXI, coordonator George Maior, Rao, Bucureşti, 2010;

 • Historia rumuńskiego przemysłu paliwowego” (O scurtă istorie a petrolului românesc), în revista Mówią Wieki, nr 01/2010, Varşovia;

 • Pentru o păstrare în amintire”, Prefaţă în volumul Noi şi Securitatea, autori Carmen Chivu şi Mihai Albu, Paralela 45, Bucureşti, 2006;

 • A visit to the Black Sea. Unpublished British diplomatic correspondence (1951)”, în volumul In an Out of Focus. Romania and Britain Relations and Perspectives from 1930 to the Present, editat de Dennis Deletant, British Council and Cavallioti, 2005, Bucureşti;

 • Ion Raţiu, avocat al bandiţilor de la Berna”, în revista Dosarele istoriei, nr. 7/2004, Bucureşti;

 • Incursiune în arhiva de la Londra a lui Ion Raţiu”, în revista Dosarele istoriei, 3/2003, Bucureşti;

 • Satul dintre gratii: Nucşoara”, în revista Dosarele istoriei, nr. 4/2002, Bucureşti;

 • Presa exilului românesc în colecţiile IRIR”, în revista Dosarele istoriei, nr. 4/2002, Bucureşti;

 • 15 noiembrie 1987, Braşov”, în volumul Despre holocaust şi comunism, Anuarul IRIR, I/2002, Polirom, 2003;

 • Fiul bucătăresei”, în volumul Analele Sighet: Anii 1961-1972 - ţările Europei de Est, între speranţele reformei şi realitatea stagnării, (în colaborare), nr. 9/2001, Ed. Fundaţia Academia civică, Bucureşti, 2001.

  

      Cărţi:

 • Rîmaru – Butcher of Bucharest (în colaborare cu Mike Phillips, Profusion Books, London, 2012):
 • Stasi şi Securitatea (în colaborare cu Georg Herbstritt, Humanitas, Bucureşti, 2005);
 • Guide through Archives, Research Institutions, Libraries, Societies, Museums and Memorial Places, (Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Berlin, 2004);
 • Cei cinci care au speriat Estul (Polirom, Iaşi, 2003);
 • Ziua care nu se uită. 15 noiembrie 1987, Braşov, (în colaborare cu Marius Oprea, Polirom, Iaşi, 2002);
 • Securiştii partidului (în colaborare, Polirom, Iaşi, 2002).