Prima Pagina

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE


Programul de burse oferite cetăţenilor străini de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, în baza HG 288/1993, pentru anul universitar 2011-2012

    Condiţii generale de atribuire a burselor:

Numărul de burse : 85 de burse pentru studii universitare şi postuniversitare în România, prin concurs de dosare organizat pe baza reglementărilor în vigoare de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS).

Condiţii de calificare : cetăţeni care provin din state non-UE (oricare ar fi statul de reşedinţă). Au prioritate cetăţenii proveniţi din state terţe UE cu care România nu are perfectate documente de colaborare culturală. Menţionăm că în cazul cetăţenilor din Republica Moldova se aplică alte programe de burse.

Bursele se acordă pentru 3 niveluri de studii:

  1. licenţă: Acest program se adresează absolvenţilor de studii liceale sau ai unor sisteme preuniversitare echivalente, precum şi candidaţilor care solicită echivalarea de studii parţiale şi continuarea studiilor universitare în România. Programul complet se derulează pe o perioadă de 3 - 6 ani, în funcţie de profilul facultăţii alese, şi se încheie cu susţinerea unui examen de licenţă. 
  2. masterat: Acest program se adresează absolvenţilor de studii universitare/postuniversitare, se derulează pe o perioadă de 1,5 respectiv 2 ani şi se încheie cu susţinerea unei disertaţii.
  3. doctorat: Acest program se adresează absolvenţilor studiilor universitare/ postuniversitare – program de masterat, se derulează pe o perioadă de 3 - 4 ani, în funcţie de profilul facultăţii alese şi se încheie cu susţinerea unei teze de doctorat.

Domenii prioritare : Vor fi promovate, cu prioritate, solicitările candidaţilor care doresc să studieze ştiinţe politice şi administrative, ştiinţele educaţiei, cultură şi civilizaţie românească, jurnalism, studii tehnice, petrol şi gaze, ştiinţe agricole, medicină veterinară, arhitectură, arte. Solicitările care vizează alte domenii nu vor fi respinse.

Limba de studiu : În scopul promovării limbii şi a culturii române în rândul cetăţenilor străini, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a decis ca beneficiarii burselor acordate de statul român să studieze doar în limba română. Pentru candidaţii care nu cunosc limba română, se acordă un an pregătitor suplimentar pentru studiul limbii române.


    Condiţii oferite de bursă:

Bursa obţinută constă în:

  • acoperirea taxelor de şcolarizare
  • acoperirea cheltuielilor de cazare (cazarea va fi asigurată în măsura locurilor disponibile, în căminele studenţeşti, conform cu regulamentele unităţilor de învăţământ superior)
  • acordarea unui ajutor financiar, astfel:
  • echivalentul în lei a sumei de 65 EURO, pentru studenţii la licenţă;
  • echivalentul în lei a sumei de 75 EURO, pentru studenţii la masterat, specializare, perfecţionare, etc.
  • echivalentul în lei a sumei de 85 EURO, pentru doctoranzi.

Bursele nu acoperă cheltuielile de transport internaţional şi intern. În acest sens, candidaţii trebuie să fie pregătiţi pentru susţinerea financiară personală a cheltuielilor suplimentare.

Calendarul ajutorului financiar:

Bursele se acordă pentru studenţi şi masteranzi pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanţele de iarnă şi de primăvară, şi nu se acordă pe perioada vacanţei de vară.

Pentru doctoranzii de la forma de învăţământ cu frecvenţă, bursa se acordă pe toată durata anului calendaristic.

În atenţia bursierilor din toate ciclurile univeristare/postuniversitare: Bursele studenţilor din toate ciclurile de învăţământ, se suspendă, în cazul repetenţiei, pentru anul de învăţământ repetat, urmând ca acestea să poată fi redobândite, în anul de învăţământ următor, după promovarea anului repetat, cu condiţia ca numărul anilor de bursă să nu depăşească durata ciclului academic. Pe perioada suspendării bursei, studenţii care repetă anul vor suporta cheltuielile de şcolarizare.