Prima Pagina

Proiecte francofone derulate de România

 

Bursele  „Eugen Ionescu”

Cu ocazia Sommet-ului Francofoniei de la Bucureşti, Guvernul român a decis crearea programului de burse „Eugen Ionescu. Candidaturile provenind din sudul francofon sunt luate în considerare cu prioritate, deoarece scopul programului este de a contribui la dezvoltarea durabilă a acestei regiuni a spaţiului francofon. Aceste burse se înscriu în arii disciplinare care prezintă interes pentru universităţile româneşti şi care sunt considerate totodată prioritare pentru dezvoltarea ţărilor din care provin candidaţii. Atribuirea burselor se bazează deci pe un dublu criteriu: calitatea ştiinţifică şi oportunitatea candidaturii pentru dezvoltarea regiunii de origine şi pentru progresele cercetării din universităţile româneşti.

Programul, gestionat de MAE şi de Agenţia Universitară a Francofoniei, a înregistrat încă de la început un real succes.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi AICI. 

 

Învăţământul în limba franceză din România

În sistemul educativ românesc, limba franceză păstrează şi astăzi un loc deosebit. Studiul limbii franceze îşi propune o misiune importantă: menţinerea tradiţiei francofone în România. Datele statistice dovedesc că franceza rămâne un element fundamental în formarea culturală a tinerilor români la nivel preuniversitar şi superior.

Importanţa acordată studiului limbii franceze în România se manifestă de asemenea prin prezenţa a 4 institute şi centre culturale franceze (situate în Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara), precum şi a 4 filiale ale « Alliance française » la Braşov, Constanţa, Medgidia, Ploieşti şi Piteşti.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi AICI .

 

Cooperarea cu ambasadele şi reprezentanţele diplomatice francofone acreditate la Bucureşti

Ministerul Afacerilor Externe continuă să sprijine şi să participle la activităţile grupului ambasadelor, delegaţiilor şi instituţiilor francofone, acreditate in România (GADIF). Obiectivul acestui grup constă în eficientizarea coordonării acţiunilor MAE cu cea a ambasadelor şi misiunilor francofone de la Bucureşti, în vederea asigurării unei mai mari vizibilităţi pentru Francofonie în rândurile publicului larg. Această coordonare priveşte temele cele mai importante de pe agenda internaţională a Francofoniei, circumscrise unor domenii diverse de acţiune.