Participarea României la EXPO 2010 Shanghai,…

Achiziţii publice

Licitaţie publică pentru închirierea spaţiului cu destinaţia de alimentaţie publică din cadrul pavilionului României la Expoziţia Mondială 2010 „Un oraş mai bun, O viaţă mai bună” Shanghai,China."

Documentaţia completă poate fi descărcată de pe site-ul MAE.

Licitaţie publică pentru închirierea spaţiului cu destinaţia de alimentaţie publică din cadrul pavilionului României la Expoziţia Mondială 2010 „Un oraş mai bun, O viaţă mai bună” Shanghai,China."

Documentaţia completă poate fi descărcată de pe site-ul MAE.

Secţiunea: România la EXPO 2010 Shanghai, China – Achiziţii publice

Procedura care va fi aplicată pentru atribuirea contractului: negocierea contractului.
Locul prestării de servicii: Pavilionul României la EXPO 2010 Shanghai, China.
Adresa la care trebuie trimise ofertele: Str. Ermil Pangratti nr. 20, Sector 1, 011884, Bucureşti, România.
Limba/limbile in care trebuie prezentate ofertele: română sau engleză.
Data limita pentru primirea ofertelor: 12 aprilie 2010, ora 12:00.
Locul deschiderii ofertelor: 12 aprilie 2010, ora 14:00, Str. Ermil Pangratti nr. 20, Sector 1, 011884, Bucureşti, România.
Persoana de contact: Ionel Olaru
E-mail: ionel.olaru@mae.ro
Tel: +4021-231.63.37, Fax: +4021-231.63.39

Cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ,,Servicii de pază şi supraveghere, hostess şi curăţenie pentru Pavilionul României la Expoziţia Mondială 2010 „Un oraş mai bun, O viaţă mai bună” Shanghai,China."
Documentaţia completă poate fi descărcată de pe site-ul http://www.e-licitatii.ro (SEAP).
Invitaţia de participare nr. 243113 din 05.03.2010

Licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ,, Servicii pentru realizarea unui sistem integrat de echipamente audio/ video/ lumini/ multimedia, transport, operare şi service, creaţie şi producţie materiale audio/ video/ multimedia pentru dotarea pavilionului României la Expo 2010 Shanghai, China."
Documentaţia completă poate fi descărcată de pe site-ul
 http://www.e-licitatii.ro (SEAP).
Anunţul de participare nr. 92096 din 11.12.2009

Cerere de oferte servicii de supervizare a lucrărilor de construcţie pentru pavilionul României
Documentaţia completă poate fi descarcată de pe site-ul www.e-licitatie.ro (SEAP), invitaţie de participare cu numărul: 225683 / 02.09.2009.

Licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pentru proiectarea, execuţia, amenajarea şi demolarea Pavilionului României la EXPO 2010 Shanghai, China
Documentaţia completă poate fi descarcată de pe site-ul www.e-licitatie.ro (SEAP), anunţul de participare cu numărul: 76152 / 23.04.2009.