Prima Pagina

Mesajul ministrului afacerilor externe cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a Francofoniei în România

La început de primăvară, la 20 martie, sărbătorim Ziua Internaţională a Francofoniei, alături de celelalte 77 de state şi guverne francofone din întreaga lume. În acest an, sărbătoarea Francofoniei a dobândit pentru români o dublă semnificaţie, marcând totodată şi 20 de ani de la aderarea României la Francofonia instituţională.

În 1993, cu ocazia celui de-al V-lea Sommet francofon, organizat în Republica Mauriţius, ţara noastră a aderat ca membru deplin la Agenţia de Cooperare Culturală şi Tehnică, devenită ulterior Organizaţia Internaţională a Francofoniei. Acest demers  reprezintă o continuitate firească a bogatei tradiţii francofone şi francofile a României care a influenţat profund parcursul său istoric spre modernitate.

De la momentul aderării, ţara noastră a contribuit în mod constant la promovarea valorilor francofone atât în plan naţional, cât şi în regiunea noastră, folosind  instrumentele specifice ale Organizaţiei şi propriile sale iniţiative, de exemplu adoptarea, la Sommet-ul de la Bucureşti, în 2006, a « Vade-mecum privind utilizarea limbii franceze în organizaţiile internaţionale » şi realizarea « Programului de burse doctorale Eugen Ionescu ». Angajamentul României în serviciul Francofoniei a condus la recunoaşterea onorantă a rolului său de « stat fanion» al Francofoniei în Europa Centrală şi de Est.

De-a lungul anilor, Organizaţia Internaţională a Francofoniei şi-a întărit permanent statutul de forum multilateral dinamic, apărător al diversităţii culturale şi a multilingvismului, într-o lume din ce în ce mai globalizată, şi de promotor al principiului solidarităţii în favoarea păcii, democraţiei şi dezvoltării durabile, în spaţiul francofon.

Diplomaţia română are deplină încredere în capacitatea Francofoniei de a fi un actor internaţional important şi de a-şi spori contribuţia la soluţionarea problemelor globale majore, alături de alte organizaţii internaţionale.

Apreciem totodată vocaţia Francofoniei de a uni popoarele sub emblema valorilor sale, de a se implica în viaţa cotidiană a oamenilor şi de a-i invita la apropierea prin cultură. Este esenţial să promovăm aceste valori în rândul tinerilor şi să-i încurajăm să utilizeze  limba franceză ca sursă de idei şi aspiraţii şi ca mijloc privilegiat de comunicare şi acces la piaţa muncii.

În acest spirit, vă invit să marcăm împreună sărbătoarea Francofoniei 2013, printr-o serie de evenimente culturale şi de diplomaţie publică, care vor avea loc atât la Bucureşti cât şi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice ale României.

La mulţi ani Francofonie!