Participarea României la EXPO 2010 Shanghai,…

Cadrul legislativ privind participarea României la EXPO 2010 Shanghai, China

  • HG nr. 595/2008 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2010 "Un Oraş Mai Bun, O Viaţă Mai Bună" Shanghai China, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 11 iunie 2008.

  • H.G. nr. 5/2009 pentru modificarea HG nr. 595/2008 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2010 "Un Oraş Mai Bun, O Viaţă Mai Bună" Shanghai China, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 3 februarie 2009.
  • În Şedinţa Guvernului din data de 16 iulie 2008 a fost aprobat Memorandumul nr. 1545/08.07.2008, fiind aleasă varianta de construire a pavilionului naţional al României la EXPO 2010 Shanghai, China, luându-se în considerare atât costurile estimate, cât şi certele avantaje de imgine ale acestei soluţii, precum şi oportunitatea oferită de organizatori ca, după închiderea expoziţiei mondiale, respectiva structură să poată deveni un centru de schimburi economice şi culturale al României la Shanghai.
  • La data de 25 august a.c. partea chineză, respectiv Biroul de Coordonare a EXPO 2010 Shanghai, China, a remis părţii române, Contractul de Participare a României la Expoziţia Mondială. În Şedinţa Guvernului din data de 3 septembrie 2008 a fost aprobat Memorandumul nr. 1836/27.08.2008 cu tema: Semnarea contractului de participare a României la Expoziţia Mondială EXPO 2010 Shanghai, China. În perioada 4-6 septembrie 2008 a avut loc vizita în România a unei delegaţii la nivel înalt condusă de domnul Yang Xiong, vice-primar executiv al Municipiului Shanghai. Cu această ocazie a avut loc ceremonia de semnare a Contractului de Participare a României la EXPO 2010 Shanghai, China.