Prima Pagina

Reglementarea instituţiei Agentului guvernamental

 

  • Ordonanţa Guvernului României nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă (publicată în M. Of. nr. 431 din 31 august 1999).

 

OG nr. 94/1999 a fost modificată prin:

  • Legea nr. 87/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi regresul statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă (publicată în M. Of. nr. 145 din 23 martie 2001)
  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 privind stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice (publicată în M. Of. nr. 464 din 29 iunie 2003), cu modificările şi completările ulterioare
  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, (publicată în M. Of. nr. 330 din 25 aprilie 2008), aprobată prin Legea nr. 191 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă (publicată în M. Of. nr. 728 din 28 octombrie 2008)
  • OUG nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă (publicată în M. Of. nr. 191 din 10 aprilie 2013), aprobată prin Legea nr. 228 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă (publicată în M. Of. nr. 435 din 17 iulie 2013.

Textul actualizat al OG. nr. 94/1999 este disponibil AICI

 

  • Hotărârea Guvernului României nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

HG nr. 868/2003 a fost modificată prin:

  • Hotărârea nr. 425 din 12 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe (publicată în M. Of. nr. 413 din 17 mai 2005)
  • HOTĂRÂRE Nr. 580 din 6 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (publicată în M. Of. nr. 419 din 22 iunie 2012)

Textul actualizat al HG nr. 868/2003 este disponibil AICI.