Prima Pagina

Texte ale Consiliului Europei

 • Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950, ratificată de România prin Legea nr. 30 din 13 mai 1994, publicată în M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994. Textul Convenţiei a fost revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 2 (STE 44) care face parte integrantă din Convenţie, intrat în vigoare la 21 septembrie 1970, ale Protocolului nr. 3 (STE 45), intrat în vigoare la 21 septembrie 1970, ale Protocolului nr. 5 (STE 55), intrat în vigoare la 20 decembrie 1971, ale Protocolului nr. 8 (STE nr. 118), intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990. Toate dispoziţiile care au fost amendate sau adăugate prin aceste protocoale sunt înlocuite prin Protocolul nr. 11 (STE 155), intrat în vigoare la 1 noiembrie 1998 - care a abrogat şi Protocolul nr. 9 (STE 140), intrat în vigoare la 1 octombrie 1994 - şi Protocolul nr. 14 (STE 194), intrat în vigoare la 1 iunie 2010.
   
 • Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Protocolul nr. 1 - STE 9), ratificat de România prin Legea nr. 30 din 13 mai 1994, publicată în M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994;
   
 • Protocolul nr. 4 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, recunoscând anumite drepturi şi libertăţi, altele decât cele înscrise în Convenţie şi în primul Protocol adiţional la Convenţie (STE 46), ratificat de România prin Legea nr. 30 din 13 mai 1994, publicată în M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994;
   
 • Protocolul nr. 6 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea (STE 114), ratificat de România prin Legea nr. 30 din 13 mai 1994, publicată în M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994;
   
 • Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (STE 117), ratificat de România prin Legea nr. 30 din 13 mai 1994, publicată în M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994;
   
 • Protocolul nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (STE 177), ratificat prin Legea nr. 103 din 25 aprilie 2006, publicată în  M. Of. nr. 27 din 20 ianuarie 2003;
   
 • Protocolul nr. 13 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea în toate circumstanţele (STE 187), ratificat prin Legea nr. 7 din 9 ianuarie 2003, publicată în M. Of. nr. 375 din 2 mai 2006.

 

Textul actualizat al Convenţiei, inclusiv al Protocoalelor nr. 1, 4, 6, 7, 12 şi 13, este disponibil la adresa electronică http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf