Securitate internațională

Riscuri asimetrice

Terorism internaţional

Globalizarea terorismului a devenit o realitate ce nu poate fi contestată, o ameninţare la adresa securităţii interne şi internaţionale şi, implicit, un fenomen aflat în responsabilitatea întregii comunităţi internaţionale. Dimensiunea politicii externe reprezintă o pârghie importantă în combaterea terorismului, având în vedere nevoia stringentă de întărire a cooperării internaţionale pentru combaterea terorismului internaţional.

În condiţiile unei strânse interacţiuni între terorism şi diverse forme de activitate criminală (crimă organizată, spălarea banilor, traficul ilicit de droguri, traficul ilegal de arme şi mişcările ilegale de materiale nucleare, chimice, biologice şi alte materiale cu potenţial distructiv), România va continua eforturile pe linia prevenirii şi combaterii terorismului atât pe plan naţional, cât şi în cadrul forurilor de cooperare internaţională (UE, ONU, NATO, OSCE, CE), având la bază cadrul legal existent şi cu respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

În acest context, România urmăreşte cu mare atenţie evoluţiile legate de fenomenul luptătorilor terorişti străini şi participă la adoptarea şi aplicarea măsurilor de combatere a acestuia. Fenomenul luptătorilor terorişti străini este un subiect tot mai prezent pe agenda politică internaţională, fiind o ameninţare imediată şi reală la adresa securităţii internaţionale, precum şi pentru securitatea internă a statelor democratice.

La nivel naţional, activitatea de prevenire şi combatere a terorismului se organizează şi se desfăşoară unitar, potrivit Legii nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului.

În România, activitatea de prevenire şi combatere a terorismului se desfăşoară în cadrul Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului (SNPCT), ce integrează instituţii şi autorităţi publice competente în domeniu. Serviciul Român de Informaţii este coordonatorul tehnic al SNPCT şi autoritatea naţională în domeniul combaterii terorismului.

Relaţiile de cooperare ale României pe linia prevenirii şi combaterii terorismului se desfăşoară în cadrul organizaţiilor internaţionale (ONU, UE, NATO, OSCE), precum şi la nivel regional şi bilateral. În acest sens, România aplică prevederile Convenţiilor ONU şi Rezoluţiile Consiliului de Securitate ONU în materie, implementează Strategiile UE destinate combaterii terorismului (Strategia şi Planul de acţiune UE de combatere a terorismului, Strategia UE de combatere a finanţării terorismului, Strategia de comunicare media, Strategia UE privind combaterea radicalizării şi recrutării în scopuri teroriste, Strategia UE pentru Siria şi Irak – combaterea terorismului şi luptătorilor terorişti străini), sprijină măsurile adoptate de NATO şi de OSCE, participă la iniţiativele internaţionale în domeniu (Iniţiativa de Proliferare a Securităţii şi Iniţiativa Globală pentru Combaterea Terorismului Nuclear).

În plan regional şi bilateral, România promovează o politică activă pentru asigurarea securităţii şi stabilităţii în Europa de Sud-Est, în Caucazul de Sud şi în întreaga regiune a Dunării şi a Mării Negre. România are încheiate, în plan bilateral, cu state europene şi de pe continentul american, peste 50 de acorduri de cooperare în domeniul combaterii terorismului, criminalităţii organizate, traficului ilegal de droguri.

Actualizat octombrie 2016