Prima Pagina

Participarea României la misiunile PSAC

România se numără constant printre principalii contributori cu experți la misiunile civile de gestionare a crizelor desfăşurate de UE: EUMM Georgia, EUAM Ucraina, EUPOL COPPS, EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EUBAM Libia şi EUCAP Somalia, precum și EUBAM R. Moldova şi Ucraina, lansată sub egida Comisiei Europene. Totodată, România contribuie la operațiile militare ale UE (EUFOR Althea în Bosnia şi Herţegovina, EUTM Mali, EUTM Somalia, EUTM RCA – Republica Centrafricană, EUNAVFOR Atalanta şi EUNAVFOR MED Sofia). Pregătirea forţelor armate, reforma sectorului de securitate, combaterea pirateriei, monitorizarea implementării acordurilor de pace și asistenţa la frontieră constituie domenii în care România a participat cu expertiză naţională, în contextul misiunilor şi operaţiilor derulate de UE.

Misiunile civile şi operaţiile militare desfășurate în cadrul PSAC sunt deosebit de importante în contextul demersurilor UE de promovare a statului de drept și de susținere a respectării drepturilor omului şi a bunei guvernări, precum şi în alte domenii conexe, precum reforma sectorului civil de securitate sau dezvoltarea capacităţilor instituţionale, regionale şi locale, toate acestea având incidenţă directă asupra stabilităţii şi securităţii internaţionale. 

Detalii suplimentare găsiți aici: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en .

Actualizat iunie 2019