Centrul de presă

Ministerul Afacerilor Externe salută lansarea Raportului Comisiei Europene cu privire la Strategia UE pentru regiunea Dunării

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
10.04.2013

Ministerul Afacerilor Externe salută Raportul Comisiei Europene privind rezultatele obţinute în implementarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării, la un an şi jumătate de la adoptarea acesteia.

Raportul evidenţiază rolul Strategiei în instituirea unei structuri de cooperare macro-regională între statele din bazinul dunărean, membre şi ne-membre UE. În acest cadru, ţările şi regiunile partenere abordează integrat, prin coordonarea diferitelor politici şi fonduri europene şi naţionale, provocări comune care pot fi soluţionate numai împreună, în beneficiul tuturor.

În raport sunt subliniate progresele concrete înregistrate în cele patru dimensiuni prioritare ale Strategiei, şi anume interconectarea spaţiului dunărean, protecţia mediului, creşterea prosperităţii şi consolidarea regiunii.

În calitate de ţară iniţiatoare a Strategiei Dunării, România constată cu satisfacţie reflectarea în raportul Comisiei a contribuţiilor sale active, materializate în proiecte iniţiate direct sau împreună cu parteneri, pe toate cele patru dimensiuni. Sunt astfel menţionate, cu titlu de exemplu, finalizarea podului Calafat-Vidin care completează o importantă verigă lipsă în reţeaua trans-europeană de transport, cooperarea româno-bulgară în privinţa îmbunătăţirii condiţiilor de navigaţie pe sectorul comun al fluviului, proiectele integrate în domeniul protecţiei mediului şi al biodiversităţii precum şi programele de cooperare transfrontalieră cu state vecine.

Ministerul Afacerilor Externe împărtăşeşte întru totul viziunea comisarului european pentru dezvoltare regională Johannes Hahn potrivit căruia obiectivele Strategiei UE pentru regiunea Dunării trebuie să fie inserate în toate politicile relevante şi să fie susţinute prin structuri de implementare stabile şi finanţate în mod adecvat.

Ministerul Afacerilor Externe consideră că România, prin coordonarea domeniilor navigabilitate, riscuri de mediu, cultură şi turism, contribuie efectiv la stimularea cooperării integrate, transnaţionale, cu impact macro-regional pe care o recomandă de altfel şi Raportul Comisiei Europene.

În anul găzduirii Forumului Anual al Strategiei la Bucureşti (28 – 29 octombrie 2013), Ministerul Afacerilor Externe îşi exprimă convingerea că Raportul Comisiei Europene va oferi substanţă discuţiilor şi orientări importante pentru lansarea de noi proiecte de impact în cadrul Strategiei.

 

Informaţii suplimentare:

Comisia Europeană a lansat la 9 aprilie 2013 primul raport privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD). Raportul este adresat Parlamentului European, Consiliului, Comitetul economic și social european și comitetului Regiunilor.[1] Raportul prezintă rezultatele obţinute după 18 luni de punere în aplicare şi evaluează valoarea adăugată a strategiei pentru dezvoltarea UE.

Raportul poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/pdf/danube_implementation_report_ro.pdf.