Date statistice

Domeniile în care SOLVIT RO a intervenit preponderent în calitate de centru de origine pe parcursul anului 2016 sunt: domeniul securității sociale (35%), libera circulaţie a persoanelor (18%) și recunoaşterea calificărilor profesionale (17%)

În calitate de centru responsabil, majoritatea cazurilor primite de centrul SOLVIT RO se referă la domeniul securității sociale (44%) și recunoașterii calificărilor profesionale (42%).

În 2016, SOLVIT RO a gestionat 331 de petiţii dintre care 133 au fost acceptate spre soluţionare întrunind criteriile de admisibilitate, astfel:

  • 73 de cazuri soluţionate în calitate de centru responsabil (Lead Center)
  • 60 de cazuri gestionate în calitate de centru  de origine (Home Center)

Un număr de 198 de solicitări nu au putut fi gestionate deoarece solicitările erau în afara ariei de competență a rețelei SOLVIT.

În anul 2016 procentul ratei de soluţionare în calitate de centru responsabil sau de origine se menține la un nivel ridicat  - 99% (comparativ cu 98% în anul 2015),  printre cele mai bune la nivelul Uniunii Europene a întregii reţele SOLVIT .

Aşadar, pentru România, SOLVIT a constituit un indicator de substanţă cu privire la problemele de transpunere şi aplicare a legislaţiei europene.

Din perspectiva avantajelor utilizării sistemului în România, ca instrument informal de soluţionare a problemelor ce decurg din aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei europene de către autorităţile SM, SOLVIT reprezintă o soluţie concretă pentru cetăţeni şi operatori economici care profită de avantajele libertăţii de circulaţie şi un criteriu de evaluare a modului de aplicare a legislaţiei europene în SM  în domeniul pieţei interne.

Factorii cheie pentru bunele rezultate ale centrului SOLVIT România sunt buna cooperare pe care o are cu celelalte centre SOLVIT precum şi cu instituţiile din administraţia naţională.

Pentru mai multe informaţii vizualizaţi Raportul de activitate al centrului SOLVIT România pentru anul 2016

 

Arhivă