Date statistice

Domeniile în care SOLVIT a intervenit preponderent şi pe parcursul anului 2014, sunt recunoaşterea calificărilor profesionale, securitatea socială şi libera circulaţie a persoanelor.

SOLVIT RO a gestionat 375 de petiţii dintre care 196 au fost acceptate spre soluţionare întrunind criteriile de admisibilitate, astfel:

  • 138 de cazuri soluţionate în calitate de centru responsabil (Lead Center), doar 2 fiind închise ca nesoluţionate
  • 51 de cazuri gestionate în calitate de centru  de origine (Home Center), 5 fiind închise ca nesoluţionate

În cursul anului 2014 s-a remarcat o creştere importantă a activităţii la nivelul întregii reţele SOLVIT, centrele naţionale gestionând un număr mai ridicat de cazuri, acesta fiind şi cazul centrului SOLVIT România. Astfel, centrul naţional a gestionat cu 82 de cazuri mai mult comparativ cu anul 2013 (când au fost gestionate 293 de cazuri), o creştere de 28%.

În anul 2014 procentul ratei de soluţionare în calitate de centru responsabil sau de origine se plasează la nivelul de 96,5% printre cele mai bune la nivelul Uniunii Europene a întregii reţele SOLVIT.

Raportat la obiectivele SOLVIT privind monitorizarea sistematică a cazurilor nesoluţionate în care RO este centru responsabil şi care pot determina viitoare solicitări de informaţii din partea COM, centrul SOLVIT RO, prin prisma sesizărilor primite, a obţinut în anul 2014, clarificarea aplicării corespunzătoare a legislației europene în diferite situaţii, diminuând astfel riscul unor solicitări de informaţii oficiale din partea Comisiei Europene.

Factorii cheie pentru bunele rezultate ale centrului SOLVIT România sunt buna cooperare pe care o are cu celelalte centre SOLVIT precum şi cu instituţiile din administraţia naţională. “

Pentru mai multe informaţii vizualizaţi Raportul de activitate al centrului SOLVIT România pentru anul 2014

 

Arhivă

 

Centrul de presă