Despre OSCE

Obiective majore

OSCE este cea mai mare organizaţie regională de securitate, contribuind la consolidarea păcii, democraţiei şi stabilităţii pentru mai mult de un miliard de persoane. OSCE este un for pentru dialogul politic la nivel înalt asupra unei game largi de aspecte de securitate şi un instrument regional cuprinzător pentru avertizare timpurie, prevenirea conflictelor, managementul crizelor şi reabilitarea post-conflict, vizând, în esenţă, creșterea încrederii între state, prin cooperare. Prin intermediul Instituţiilor sale specializate, al unităţilor de experţi şi reţelei de Misiuni din teren, OSCE are competenţe în domenii variate, cu impact asupra securităţii comune: controlul armamentelor convenționale și măsuri de creștere a încrederii și securității; combaterea amenințărilor transnaționale; activități economice și în domeniul mediului; democratizare; promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv a libertății mass-media, precum și a drepturilor persoanelor aparținând minorităţilor naționale.

Istoric

Originile OSCE datează de la începutul anilor ’70; Actul Final de la Helsinki a fost adoptat în 1975, conducând la crearea Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE), care, pe perioada Războiului Rece, a oferit cadrul de dialog multilateral şi negocieri între Est şi Vest. În contextul căderii Zidului Berlinului, Carta de la Paris din 1990 a reflectat aspiraţia Statelor participante pentru o nouă „eră a democraţiei, păcii şi unităţii” şi a consfințit încheierea Războiului Rece. Urmare Cartei de la Paris, CSCE dispune de instituţii permanente: Secretariat și Centru de Prevenire a Conflictelor; Birou pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, precum şi capacităţi operaţionale. În 1992 au fost create Forumul de Cooperare în domeniul Securităţii, Forumul Economic şi de Mediu şi Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale. Primele Prezențe în teren au fost misiunile din Kosovo, Voivodina şi Skopje. În 1994, CSCE devine OSCE. Sediul OSCE este la Viena. OSCE nu are personalitate juridică.

Principii

Actul Final de la Helsinki atestă cele zece principii fundamentale pentru relaţiile interstatale: egalitatea suverană a statelor; interzicerea utilizării forţei şi a ameninţării cu forţa; inviolabilitatea frontierelor; respectul integrităţii teritoriale a statelor; soluţionarea paşnică a conflictelor; neamestecul în treburile interne; respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; egalitatea şi dreptul popoarelor la auto-determinare; cooperarea între state; îndeplinirea cu bună credinţă a obligaţiilor internaţionale.

 

 

State Participante

57. În plus, OSCE dezvoltă relaţii privilegiate cu 11 parteneri (şase din zona mediteraneană şi cinci din zona asiatică).

Abordarea cuprinzătoare a securităţii

Element specific al acţiunii OSCE și indicator al valorii adăugate a OSCE în relaţia cu alte organizaţii internaţionale şi regionale. Constă în fundamentarea oricărei acţiuni OSCE pe interacţiunea dintre cele trei Dimensiuni: politico-militară, economică şi de mediu, umană.

Dimensiunea politico-militară

Principalul for de activitate: Forumul de Cooperare în domeniul Securităţii (FSC). Principalele teme abordate: măsurile de creștere a încrederii şi securităţii (CSBMs) stabilite prin Documentul Viena; Codul de Conduită pentru aspectele politico-militare ale Securităţii; armele de calibru mic (SALW). La Viena se află şi sediile Comisiei Consultative Cer Deschis (OSCC) şi Grupului Consultativ Comun (JCG) pentru Tratatul privind forţele Armate Convenţionale în Europa (CFE).

Dimensiunea Economică şi de Mediu

Principalele teme: promovarea bunei guvernări; dezvoltarea sustenabilă; conectivitatea economică; potențialul activităților economice și de mediu de a conduce la creșterea încrederii în zonele de conflict; prevenirea şi gestionarea dezastrelor de mediu etc. În cadrul Secretariatului există un Coordonator pentru activităţile economice şi de mediu. Principalele evenimente anuale pe Dimensiunea a II-a OSCE sunt Forumul Economic şi de Mediu şi Reuniunea de Implementare a Dimensiunii Economice şi de Mediu.

Dimensiunea Umană

Teme principale: respectarea drepturilor omului, a statului de drept şi democraţiei; acţiuni în sprijinul organizării de alegeri democratice; libertatea mass-media; combaterea intoleranţei şi discriminării. Activităţile corespunzătoare Dimensiunii Umane sunt coordonate de ODIHR (Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului); Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale; Reprezentantul pentru Libertatea Mass-Media.

Misiunile în teren au fost înfiinţate la începutul anilor 1990. Au mandate diferite, adaptate situațiilor din teren. Rolul acestora este de a facilita procesele politice destinate prevenirii sau soluționării conflictelor; de a oferi informații și evaluări din teren, în sprijinul procesului de luare a deciziilor.

Luarea deciziilor

Toate cele 57 State Participante au un statut egal. Deciziile se iau prin consens. Deciziile sunt politice, nu au forţă juridică. Obiectivele majore ale OSCE sunt discutate în cadrul Summit-urilor. Cel mai recent Summit a avut loc la Astana, în decembrie 2010. Consiliile Ministeriale sunt reuniuni anuale la nivelul miniştrilor de externe, organizate de ţara care deţine Preşedinţia anuală în exerciţiu, în cadrul cărora sunt fixate priorităţile OSCE şi sunt adoptate principalele decizii. Consiliul Permanent se reuneşte săptămânal la Viena, la nivel de ambasadori, în cadrul căruia se discută teme de actualitate şi se adoptă decizii relevante. Problematica politico-militară este abordată în cadrul Forumului de Cooperare în domeniul Securităţii (FSC), iar problematica economică în cadrul Forumului Economic şi de Mediu. Alte structuri pentru dialogul permanent pe cele trei Dimensiuni ale OSCE sunt: Comitetul de Securitate al OSCE, Comitetul Economic și de Mediu al OSCE, Comitetul Dimensiunea Umană, care se reunesc lunar.

 

   

    Instituţiile OSCE:

  • Preşedinţia în Exerciţiu: anuală. Responsabilă de coordonarea ansamblului activităţilor OSCE. Poate desemna Reprezentanţi personali sau speciali pe probleme specifice. În anul 2019, Președinția OSCE este deținută de Slovacia; (în 2018 – Italia; în 2017 – Austria; în 2016 – Germania, în 2015 – Serbia, în 2014 – Elveţia; în 2013 – Ucraina). România a deţinut Preşedinţia în Exerciţiu a OSCE în anul 2001.
  • Secretariatul: sub autoritatea Secretarului General (SG). SG este numit de Consiliul Ministerial pentru un mandat de trei ani, care poate fi prelungit o singură  dată. Mandatul SG constă în sprijinirea activităţilor OSCE din teren, coordonarea serviciilor administrative şi menţinerea contactelor cu alte organizaţii internaţionale şi neguvernamentale.
  • Centrul de Prevenire a Conflictelor (CPC): în cadrul Secretariatului, cu mandat de coordonare a activităţilor misiunilor din teren şi de sprijinire a implementării mandatelor acestora. De asemenea, sprijină Preşedinţia în exerciţiu şi SG în toate activităţile relevante din domeniul politico-militar.
  • ODHIR (Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului): cu sediul la Varşovia – responsabil pentru promovarea drepturilor omului şi democraţiei în spaţiul OSCE, inclusiv observarea proceselor electorale și acordarea de asistență în domeniul electoral.
  • HCMN (Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale): cu sediul la Haga, vizând, în mod esenţial, să contribuie, prin ”silent diplomacy”, la eliminarea tensiunilor privind problematica minorităţilor naţionale în spaţiul OSCE. Rol special în contextul eforturilor de prevenire a conflictelor.
  • Reprezentantul pentru Libertatea Mass-Media: cu sediul la Viena, urmărește respectarea libertăţii de exprimare şi informare a mass-media din Statele participante.
  • Adunarea Parlamentară a OSCE: oferă un forum pentru dialogul inter-parlamentar, efectuează misiuni de observare a alegerilor şi contribuie la întărirea cooperării internaţionale în domeniile corespunzătoare celor trei Dimensiuni ale OSCE.

                                                                                                                                                   Actualizat 28 iunie 2019

 

7