Prima Pagina

EUMM Georgia

Misiunea civilă de monitorizare a UE în Georgia (EUMM Georgia) are ca scop principal observarea situaţiei din teren, în urma războiului din vara anului 2008 din Georgia. EUMM Georgia este o misiune autonomă, complexă din perspectiva caracterului eterogen al specializării personalului. Necesitatea unei operaţionalizări rapide, care să asigure o prezenţă în teatru într-un orizont temporal redus, a condus la derularea, de o manieră etapizată, a acestei misiuni. Prin desfăşurarea misiunii EUMM Georgia, Uniunea Europeană dovedeşte interesul activ pentru vecinătatea sa estică şi importanţa UE ca actor internaţional în domeniul securităţii.

Misiunea UE de monitorizare civilă în Georgia a fost lansată ca urmare a Acordului de încetare a focului în şase puncte încheiat la 12 august 2008 şi a înţelegerii de la 8 septembrie 2008 dintre părţile în conflict cu privire la măsurile de punere în aplicare a acordului, ambele mediate de UE. Decizia politică a fost luată la Consiliul European de la 1 septembrie 2008, unde a fost exprimată disponibilitatea de a participa la soluţionarea pe cale paşnică a conflictului din Georgia inclusiv prin intermediul unei prezenţe pe teren. Baza legală a lansării o constituie Acţiunea comună 2008/736/CFSP din 15 septembrie 2008, amendată ulterior prin Acţiunea comună 2008/759/CFSP din 25 septembrie. EUMM Georgia se desfăşoară în cadrul instituţional oferit de politica europeană de securitate şi apărare (PESA), instrumentul operaţional al politicii externe şi de securitate comune a UE.

La data de 31 ianuarie 2009, etapa iniţială a luat sfârşit, fiind urmată de cea de-a doua etapă care a presupus un plan de reconfigurare a misiunii prin care s-a realizat o organizare bazată pe principiul multinaţionalităţii, prin înlocuirea contingentelor naţionale cu unele de tip mixt. În acest sens, s-a urmărit specializarea echipelor de patrulare pe 3 problematici: strămutaţi intern şi chestiuni umanitare; poliţie, justiţie şi drepturile omului; armată.

Misiunea a fost autorizată, iniţial, pentru o perioadă de un an. Ulterior, mandatul a fost prelungit de două ori. În prezent, actualul mandat urmează să se încheie la 14 septembrie 2011.

In cadrul Misiunii UE de monitorizare în Georgia (EUMM Georgia) România are o contribuţie importantă, a cincea în termeni de personal (20 persoane). Echipa României este condusă de Alina Doroftei, diplomat în cadrul MAE. România este direct interesată de stabilizarea regiunii Mării Negre, aceasta fiind una dintre priorităţile noastre de politică externă, iar prin participarea eficientă la EUMM Georgia, România se dovedeşte a fi un actor responsabil în această regiune.

 EUMM Georgia - Mandat

 EUMM Georgia - Echipa României

 Comunicate de presă

 Contact

 Mai multe informaţii:

 Multimedia