Neproliferarea armelor de distrugere în masă

Neproliferarea armelor biologice

La 10 aprilie 1972 a fost deschisă spre semnare, la Londra, Moscova şi Washington, “Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producţiei şi stocării armelor bacteriologice şi cu toxine şi distrugerea acestora”, intrată în vigoare la 26 martie 1975.

Rezultat al negocierilor multilaterale de la Geneva, “Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producţiei şi stocării armelor bacteriologice şi cu toxine şi distrugerea acestora (BWC)” a fost adoptată prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 2826 (XXVI) şi este complementară “Protocolului privind interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare şi a mijloacelor bacteriologice de luptă”, semnat la Geneva, la 17 iunie 1925.

BWC este primul Tratat universal care interzice o întreagă categorie de arme de distrugere în masă - bacteriologice (biologice) şi toxice -, reprezentând o componentă-cheie a cadrului universal pentru dezarmare generală şi neproliferare.

România a ratificat “Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producţiei şi stocării armelor bacteriologice şi cu toxine şi distrugerea acestora” prin Decretul 253 din 6 iulie 1979, publicat în Buletinul Oficial al R.S. România nr. 57 din 7 iulie 1979, instrumentele de ratificare fiind depuse la 25 iulie 1979.

România consideră BWC ca fiind piatra de temelie a eforturilor de prevenire a dezvoltării şi utilizării în scopuri militare a agenţilor biologici şi toxici, în conformitate cu prevederile Articolului I al BWC, care stipulează că Statele-părţi nu pot dobândi sau deţine arme biologice în nicio circumstanţă.

De asemenea, Convenţia interzice Statelor-părţi dezvoltarea, producerea, stocarea sau achiziţionarea de agenţi biologici sau toxici în cantităţi care nu justifică folosirea acestora în scopuri paşnice.

În prezent, 178 de state sunt părţi la BWC. Conferinţele periodice de evaluare a aplicării Convenţiei (care au loc din cinci în cinci ani) au reiterat aplicabilitatea interdicţiei fundamentale stipulată în Articolul I la dezvoltările şi descoperirile recente din domeniul biotehnologiei.

 

  • Cea mai recentă Conferinţă de Evaluare a BWC a avut loc la Geneva, în perioada 7-25 noiembrie 2016, următoarea fiind preconizată să se desfăşoare în 2021.

Detalii suplimentare privind BWC se găsesc pe site-ul Oficiului ONU de la Geneva (www.unog.ch).

Actualizat august 2017