Despre OIF

Organizaţia Internaţională a Francofoniei

 

I. Obiective:

Obiectivele Francofoniei instituţionale/ Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF), aşa cum sunt ele statuate în Carta Francofoniei, Antananarivo, Madagascar (noiembrie 2005), sunt:

 • Instaurarea şi dezvoltarea democraţiei; prevenirea, gestiunea şi rezolvarea conflictelor; susţinerea statului de drept şi a drepturilor omului
 • Intensificarea dialogului între culturi şi între civilizaţii;
 • Apropierea între popoare prin cunoaşterea reciprocă;
 • Întărirea solidarităţii existente prin acţiuni de cooperare multilaterală menite să favorizeze dezvoltarea economică;
 • Promovarea educării şi formării.

 

II. Structură instituţională:

A. Instanţele Francofoniei:

 • Conferinţa şefilor de stat şi de guvern a ţărilor ce au în comun limba franceză – Sommet – cu atribuţii în domeniul acceptării de noi membri, definirii orientărilor Francofoniei, adoptării rezoluţiilor necesare bunei funcţionări a organizaţiei, alegerea Secretarului General;
   
 • Conferinţa Ministerială a Francofoniei (CMF) - cu atribuţii în definirea marilor axe ale acţiunii multilaterale francofone, pregătirea Sommetului, adoptarea bugetului şi a repartizării acestuia, recomandarea admiterii de noi membri, crearea organelor subsidiare necesare;
   
 • Consiliul Permanent al Francofoniei (CPF) – cu atribuţii în pregătirea Sommetului sub autoritatea Conferinţei ministeriale, în punerea în aplicare a deciziilor CMF, verificări şi planificări bugetare, propuneri de modificări statutare, etc. Rolul de animator, coordonator şi arbitru al CPF este exercitat cu sprijinul a patru comisii: comisia politică, comisia economică, comisia de cooperare şi programare, comisia administrativă şi financiară.

 

 • Secretarul General al Francofoniei este ales pentru o perioadă de patru ani de către Sommet şi se află sub autoritatea instanţelor Francofoniei. Este reprezentantul legal al OIF şi are atribuţii în punerea în practică a deciziilor Consiliului Permanent pe care îl şi prezidează.

Secretarul General conduce acţiunea politică a Francofoniei, al cărei purtător de cuvânt este. În domeniul cooperării, Secretarul General este cel care propune instanţelor, în conformitate cu orientările Sommet-lui, axele prioritare de acţiune francofonă multilaterală.

În prezent, Secretar general este Michaelle Jean, aleasă în această funcţie cu prilejul Sommet-ului de la Dakar (noiembrie 2014).
 

 • Administratorul OIF: este numit pentru un mandat de 4 ani de către Secretarul General, după consultarea CPF. Atribuţiile sale cuprind planificarea, gestionarea şi evaluarea cooperării interguvernamentale multilaterale şi a chestiunilor administrative şi financiare. Actualul Administrator este Adama Ouane (din Mali), numit la 1 aprilie 2015.

Organele subsidiare ale OIF sunt: Institutul Francofoniei pentru Energie şi Mediu, Institutul Digital Francofon, Comitetul Internaţional al Jocurilor Francofoniei.

Sediul OIF se află la Paris. OIF dispune în ţările francofone de reprezentanţe permanente, birouri regionale şi antene regionale.

Notă: La Bucureşti funcţionează din 2004 Antena OIF pentru statele Europei Centrale şi de Est (APECO). In septembrie 2014, Antena OIF a fost ridicată la rangul de Birou regional OIF, moment la care a fost inaugurat noul sediu de la Bucureşti.

 

B. Operatorii Francofoniei:

Operatorii direcţi şi recunoscuţi ai Sommetului care acţionează în domeniile lor de competenţă în funcţie de obiectivele Francofoniei aşa cum au fost definite în Cartă sunt:

- Agenţia universitară a Francofoniei (AUF)

- TV5 Monde, televiziunea internaţională francofonă

- Universitatea Senghor din Alexandria

- Asociaţia internaţională a primarilor şi responsabililor capitalelor şi metropolelor parţial sau integral francofone

 

C. Organisme conexe:

- Conferinţa miniştrilor din domeniul educaţiei

- Adunarea parlamentară a Francofoniei (APF)

 

D. Alţi parteneri:

- Consiliul Internaţional al radio-televiziunilor de expresie franceză (CIRTEF)

- Forumul Francofon al Afacerilor (FFA)

 

 

III. OIF – evoluţii, priorităţi

- De la crearea sa în 1970, prin semnarea Tratatului de la Niamey, Francofonia instituţională (iniţial  Agenţia Interguvernamentală a Francofoniei, transformată în 1998 în Organizaţia Internaţională a Francofoniei - OIF), a avut un parcurs ascendent semnificativ, de la o agenţie de cooperare culturală legată de procesul post-colonial, spre organizaţia transcontinentală de astăzi, care şi-a diversificat şi orientat tot mai mult agenda spre acţiunea politică vizând democratizarea şi stabilitatea spaţiului francofon.

 

A. Cel de-al XV-lea Sommet al Francofoniei

În perioada 29-30 noiembrie 2014, a avut loc, la Dakar (Senegal), cea de-a XV-a Conferință la nivel înalt a șefilor de stat sau de guvern ai țărilor membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), cunoscută sub numele de Sommet-ul Francofoniei. La acest eveniment au fost invitați să participe șefi de stat, de guvern sau reprezentanți ai acestora din cele 77 de state si guverne membre ale acestei organizații internaționale.

Sommet-ul de la Dakar a luat o serie de decizii importante pentru evoluția viitoare a Organizației. Cu această ocazie, a fost adoptat noul program de acțiune al OIF și strategia pe termen mediu pentru perioada 2015 – 2018.

Tematica aleasă pentru această conferință la nivel înalt a fost: “Femeile și tinerii în Francofonie: vectori ai păcii și actori ai dezvoltării”.

În același timp, s-a urmărit lărgirea ariei de competență a Francofoniei, prin adoptarea unei Strategii economice. S-a discutat, de asemenea, despre importanța din ce în ce mai mare a dimensiunii regionale a proiectelor din cadrul Francofoniei.

Alegerea unui nou Secretar General al OIF a fost un alt punct important al agendei. Evenimentul de la Dakar a constituit în egală măsură o bună oportunitate pentru reafirmarea voinței comune a factorilor politici din țările francofone privind întărirea capacității OIF de a reacționa, împreună cu alte organizații internaționale, în fața multiplelor provocări globale ale lumii contemporane.

Conform uzanțelor instanțelor OIF, Sommet-ul a fost precedat de o Conferință a miniștrilor afacerilor externe (CMF) din statele membre (Dakar, 26-27 noiembrie 2014).

De asemenea, în data de 25 noiembrie 2014 a avut loc la Dakar o sesiune a Consiliului Permanent al Francofoniei, la care au fost invitaţi să participe reprezentanţii personali pentru Francofonie ai şefilor de stat sau de guvern ai ţărilor membre ale OIF.