Prima Pagina

Ordonanţa CJUE în cauza C-430/12, Luca

Tip: 
Ştire
Data: 
11.07.2013

Prin ordonanţa sa din 11 iulie 2013, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (Curtea) s-a pronunţat în cauza C-430/12, Luca, cerere preliminară având ca obiect interpretarea unor prevederi ale dreptului UE în domeniul asigurărilor sociale şi de sănătate.

Cererea preliminară a fost formulată în cadrul unui litigiu între un cetăţean român şi Casa de Asigurări de Sănătate Bacău, având ca obiect rambursarea cheltuielilor aferente îngrijirilor spitaliceşti acordate într-un alt stat membru UE.

Fiind diagnosticat cu cancer laringian, cetăţeanul român a urmat un tratament medical la o clinică universitară din Austria în valoare de 20000 euro. Tratamentul a fost efectuat şi achitat fără a avea o autorizaţie prealabilă în acest sens (formularul E 112).

În baza cererii de rambursare depuse potrivit legislaţiei române, Casa de Asigurări de Sănătate Bacău a decontat, în două tranşe, aproximativ 4000 euro, contravaloarea serviciilor medicale de care a beneficiat cetăţeanul român la nivelul tarifelor din sistemul naţional de asigurări de sănătate. Ca urmare, acesta a solicitat instanţei obligarea Casei de Asigurări la achitarea integrală a costurilor  tratamentului.

Instanţa de trimitere, Curtea de Apel Bacău, a apreciat ca fiind necesară sesizarea Curţii cu o cerere preliminară.

În răspuns, Curtea a arătat că: „Articolul 49 CE și articolul 22 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității, în versiunea modificată și actualizată prin Regulamentul (CE) nr. 118/97 al Consiliului din 2 decembrie 1996, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 592/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008, nu se opun în principiu unei reglementări a unui stat membru care condiționează rambursarea integrală a cheltuielilor aferente îngrijirilor spitalicești acordate în alt stat membru de obținerea unei autorizații prealabile. În schimb, aceste articole se opun unei astfel de reglementări interpretate în sensul că exclude, în toate cazurile, rambursarea integrală de către instituția competentă a cheltuielilor aferente unor astfel de îngrijiri acordate fără autorizație prealabilă.

Atunci când un refuz al rambursării, motivat numai de absența autorizației prealabile, a cheltuielilor aferente îngrijirilor spitalicești acordate în alt stat membru și achitate de persoana asigurată nu este, ținând seama de împrejurările specifice, întemeiat, cheltuielile aferente îngrijirilor menționate trebuie rambursate de instituția competentă persoanei asigurate în cauză în limita cuantumului stabilit de legislația acestui stat membru (…).

Atunci când un astfel de refuz este întemeiat, persoana asigurată poate solicita, în temeiul articolului 49 CE, rambursarea cheltuielilor aferente îngrijirilor spitalicești numai în limita acoperirii garantate de regimul de asigurări de sănătate la care este afiliată.”

Motivarea Curţii se înscrie în linia observaţiilor depuse de Guvernul României, prin Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

 

Centrul de presă