Buget

Tipul sistemului de finanţare al MAE: bazat pe finanţare de la bugetul de stat

Sursele de finanţare ale Ministerului Afacerilor Externe pot fi, după caz: alocaţii de la bugetul de stat, venituri proprii, credite externe şi fonduri externe nerambursabile şi sunt prevăzute în bugetul acestuia, buget care se aprobă prin lege, anual. Pe parcursul anului bugetar, Ministerul Afacerilor Externe poate beneficia de donaţii sau sponsorizări.
  

Structura bugetului alocat Ministerului Afacerilor Externe pentru anii 2009-2016:

EURO

Capitol/ Titlu 2013 2014 2015 2016 2017
Buget Consolidat 145,646,224 151,372,239 198,158.191 170,627,191 174,201,754
Cheltuieli de personal 65,599,771 70,481,573 75,120,674 85,220,899 91,427,851
Bunuri şi servicii 36,398,169 38,862,697 49,660,449 45,370,112 52,437,500
Cheltuieli de reparaţii  1,787,414 1,664,045 3,199,326 3,791,011 2,160,088
Cheltuieli de capital 2,347,368 2,856,404 4,524,934 9,550,562 4,411,404
Alte transferuri 16,396,796 12,792,584 35,186,292 11,946,067 15,106,579
Transferuri între instituţii titlul 1,242,563 1,123,596 1,520,449 1,450,787 1,414,474
Proiecte cu finantare din fd.externe nerambursabile 3,141,419 5,744,719 3,000,449 2,292,135 4,058,991
Alte cheltuieli 2,340,961 4,677,079 7,393,258 6,741,573 5,044
Venituri proprii 11,441,648 8,988,764 14,216,854 3,323,370 3,179,825
Fonduri externe nerambursabile 4,950,114 4,180,778 4,335,506 940,674 0

 

Capitol/ Titlu 2009 2010 2011 2012
Buget Consolidat 127,412,575 167,098,161 126,651,086 139,507,630
Cheltuieli de personal 65,278,140 60,630,467 56,307,204 57,890,485
Bunuri şi servicii 44,005,498 37,883,600 41,030,930 40,988,555
Cheltuieli de reparaţii  1,139,424 1,117,960 1,310,424 1,631,059
Cheltuieli de capital 510,716 1,019,719 2,384,757 1,188,734
Alte transferuri 10,308,612 15,401,072 17,458,565 18,402,603
Transferuri între instituţii titlul 918,072 486,688 579,257 700,628
Proiecte cu finantare din fd.externe nerambursabile
 

 

 
2,241,921
Alte cheltuieli 1,755,283 15,746 59,619 27,828
Venituri proprii 2,731,831 4,818,047 7,154,270 9,649,910
Fonduri externe nerambursabile 764,998 45,724,861 366,060 6,785,907

 

Pentru informaţii detaliate privind structura bugetului 2016, click AICI.

 

Buget MAE 2017

Buget MAE 2017

Buget MAE 2016

Buget MAE 2016

Buget MAE 2015

Buget MAE 2015

Buget MAE 2014

Buget MAE 2014

Buget MAE 2013

Buget MAE 2013

Buget MAE 2012

Buget MAE 2012

Buget MAE 2011

Buget MAE 2011

Buget MAE 2010

Buget MAE 2010

Buget MAE 2009

Buget MAE 2009