Prima Pagina

Pronunţarea Hotărârii CJUE în cauza C-431/12, Rafinăria Steaua Română

Tip: 
Ştire
Data: 
25.10.2013

Cauza C-431/12 are ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ).

În cadrul litigiului de pe rolul ÎCCJ, un contribuabil a solicitat plata de dobânzi pentru rambursarea cu întârziere a decontului de TVA. Iniţial, organele fiscale au compensat sumele care ar fi trebuit să fie rambursate în urma soluţionării decontului, compensare care a fost ulterior anulată în instanţa de judecată (astfel, întârzierea în rambursarea TVA a fost cauzată de anularea ulterioară a actelor de compensare). 

Cererea de decizie preliminară a privit interpretarea art. 183 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) s-a pronunţat prin hotărârea din 24 octombrie 2013, disponibilă aici.

CJUE a arătat că directiva trebuie interpretată în sensul că „se opune ca o persoană impozabilă care a solicitat rambursarea excedentului de taxă pe valoarea adăugată achitată în amonte din taxa pe valoarea adăugată pe care o datorează să nu poată obţine din partea administraţiei fiscale a unui stat membru dobânzi de întârziere aferente rambursării efectuate tardiv de această administraţie pentru o perioadă în care erau în vigoare acte administrative care excludeau rambursarea şi care au fost anulate ulterior printr-o decizie judecătorească”.

În susţinerea acestei interpretări, CJUE a arătat că, din punctul de vedere al persoanei impozabile, motivul pentru care rambursarea excedentului de TVA a intervenit cu întârziere este lipsit de importanţă. Astfel, în accepţiunea Curţii, nu există nicio diferenţă între o rambursare târzie intervenită din cauza unei soluţionări administrative cu depăşirea termenelor prevăzute şi cea intervenită din cauza unor acte administrative care au exclus în mod nelegal rambursarea şi care au fost anulate ulterior printr-o decizie judecătorească.

 

Centrul de presă