Centrul de presă

Lansarea proiectului "E-VIZA – portal electronic pentru facilitarea procesului de obținere a vizelor"

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
18.10.2013

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE lansează astăzi, 18 octombrie 2013, proiectul E-VIZA – portal electronic pentru facilitarea procesului  de obținere a vizelor - cod SMIS 32563.

Proiectul este cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 - AXA PRIORITARA 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, COD SIMS 32563.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este 16.690.750,84 de lei, din care:

  • 14.187.138,21 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
  •  2.503.612,63 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunăţătirea sistemului de procesare a cererilor de viză pentru România prin crearea unui nou serviciu electronic deschis publicului aplicant.

Scopul proiectului constă în implementarea unei componente de Portal care să faciliteze procedurile de pre-aplicare şi post-aplicare ale doritorilor de viză pentru România. Implementarea acestui sistem  va permite doritorilor, via internet, întocmirea dosarului de aplicare în vederea obţinerii vizei pentru România.

Grupul ţintă al proiectului este format din utilizatorii aplicanţi şi angajaţi ai serviciilor consulare române din întreaga lume.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

  • Implementarea Portalului e-Viza, extern şi intern, de pre-aplicare, respectiv post-aplicare, cu toate componentele acestuia.
  • Implementarea componentelor software de suport necesare bunei funcţionari a Portalului Aplicare e-VIZA
  • Infrastructura hardware pentru locaţiile centrale şi pentru locaţiile serviciilor consulare române

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 7 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: sediul din București al MAE şi locaţiile serviciilor consulare române din întreaga lume.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

  • Portal intern şi extern de pre-aplicare şi post-aplicare în vederea obţinerii vizei pentru România;
  • O infrastructură software de componente de suport care va permite operarea celor două Portale rapid şi securizat în reţea într-un mediu cu mulţi utilizatori concurenţi;
  • Infrastructura hardware completă pentru locațiile centrale;
  • Echipamente de infrastructura hardware pentru posturile consulare.

 

Persoana de contact

Nume: Aurelia Grosu
Telefon: 0755 093 993
E-mail: presa@mae.ro
www.mae.ro