Centrul de presă

Participarea secretarului de stat Bogdan Aurescu la Conferinţa Rectorilor Universităţilor Dunărene

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
07.11.2013

Secretarul de stat pentru afaceri strategice Bogdan Aurescu a participat astăzi, 7 noiembrie 2013, la Conferinţa Rectorilor Universităţilor Dunărene (Danube Rectors’ Conference), dedicată Parteneriatului de Cercetare şi Inovare în regiunea Dunării. Evenimentul a avut loc la Cluj-Napoca şi a fost organizat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară.

În intervenţia sa, secretarul de stat Bogdan Aurescu a subliniat rolul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării de cadru de articulare între obiectivele prioritare de dezvoltare a României – stat iniţiator şi promotor, alături de Austria al Strategiei Dunării – şi obiectivele Strategiei Europa 2020 de creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă.

În acest context, demnitarul român a arătat că cercetarea şi inovarea reprezintă motorul dezvoltării economice şi sociale a ţărilor care fac parte din Strategia Dunării, un domeniu prioritar de acţiuni comune şi coordonate pentru reducerea decalajelor de dezvoltare economică, atragerea de investiţii şi crearea de locuri de muncă. „Din această perspectivă, eforturile noastre trebuie să se concentreze pe promovarea de proiecte concrete, care răspund nevoilor cetăţenilor şi comunităţilor regiunii Dunării, în cooperare cu statele participante la Strategie, membre şi ne-membre UE. Realizarea acestor proiecte concrete va constitui măsura reală a succesului Strategiei UE pentru Regiunea Dunării”, a menţionat Bogdan Aurescu.

Secretarul de stat a mai arătat că cercetarea şi inovarea creează interconexiuni şi sinergii între toate celelalte domenii prioritare ale SUERD: competitivitatea, educaţia, noile tehnologii ale informaţiei, mobilitatea şi relaţiile dintre oameni, gestionarea riscurilor de mediu, protejarea biodiversităţii, transportul intermodal, securitatea energetică. Platforma de clustere şi parteneriate iniţiate de Centrul de Cercetare Comună al Comisiei Europene în cadrul SUERD, la care participă şi numeroase universităţi  şi institute de cercetare româneşti, este un exemplu de susţinere cu argumente reale, ştiinţifice, a adoptării unor decizii politice sau a finanţării unor proiecte la nivel macroregional.

Totodată, secretarul de stat Bogdan Aurescu a evidenţiat caracterul hotărâtor al anului 2013 pentru asigurarea succesului Strategiei Dunării, prin integrarea obiectivelor acesteia în proiectele pregătite pentru viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020.

Conexiunile dintre Universităţile dunărene şi ansamblul proiectelor şi politicilor cu relevanţă pentru macro-regiunea dunăreană au fost ilustrate convingător cu prilejul Forumului Anual al Strategiei Dunării, desfăşurat recent la Bucureşti (28-29 octombrie 2013), unde reprezentanţii reţelei Danube Rectors’ Conference  au  participat cu intervenţii şi contribuţii de substanţă şi de mare vizibilitate.

Ministerul Afacerilor Externe – care  a organizat, în numele Guvernului României şi în cooperare cu Comisia Europeană, Forumului Strategiei Dunării de la Bucureşti – mizează în continuare pe implicarea activă a reprezentanţilor mediului universitar, în mod special a celor din reţeaua Universităţilor Dunărene, pentru dinamizarea procesului de dezvoltare a regiunii, spre beneficiul tuturor cetăţenilor din acest spaţiu.

 

Informaţii suplimentare:

Conferinţa Rectorilor Danubieni (DRC) reprezintă o reţea a universităţilor din spaţiul dunărean, având ca scop perfecţionarea învăţământului superior în această regiune. DRC se axează, mai ales, pe dezvoltarea universităţilor membre prin stabilirea şi facilitarea contactelor bilaterale şi multilaterale între instituţii. Printre priorităţile DRC se numără: promovarea cooperării şi a dezvoltării unei societăţi deschise şi democratice în această regiune şi în Europa, dar şi acţionarea ca o autoritate ce reprezintă universităţile membre în probleme de interes general, legate de educaţie şi cercetare, prin oferirea de recomandări adecvate guvernelor, organizaţiilor naţionale şi internaţionale, precum şi altor entităţi implicate în politicile universitare.

La Conferinţa Rectorilor Danubieni participă Comisarul European pentru agricultură şi dezvoltare rurală Dacian Cioloş, directorul general adjunct al Centrului Comun de Cercetare (JRC), Vladimir Šucha, ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Costoiu, reprezentanţi ai autorităţilor centrale, regionale şi locale, precum şi exponenţi de marcă ai comunităţii academice din regiunea Dunării.