Sfaturi utile

Asiguraţi-vă!

Înainte de plecarea în străinătate, vă recomandăm să încheiaţi o asigurare de călătorie. Dacă călătoriţi în spaţiul într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European ( Norvegia, Lichtenstein, Islanda), Confederaţia Elveţiană puteţi beneficia de serviciile medicale de urgenţă necesare în baza Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate.

 

 • Încheiaţi-vă o asigurare de sănătate/viaţă dacă intenţionaţi să locuiţi mai mult de 6 luni în afara graniţelor.
 • Citiţi cu atenţie informaţiile cuprinse în poliţa de asigurare. Luaţi cu dumneavoastră un număr de telefon al asiguratorului din România, precum şi coordonatele firmei de asigurări partenere din ţara de destinaţie.
 • Lăsaţi rudelor şi prietenilor dumneavoastră din ţară copii ale actelor de identitate şi ale poliţei de asigurare, precum şi date privind itinerariul şi modalităţi în care puteţi fi contactat în străinătate.
 • Verificaţi împreună cu medicul dumneavoastră ce vaccinuri trebuie să faceţi şi/sau ce alte măsuri sanitare sunt necesare pentru a nu întâmpina dificultăţi medicale în ţara de destinaţie sau în ţările de tranzit.
 • Pentru informaţii cu privire la tipurile de vaccinuri care trebuie efectuate, vă recomandăm să vă adresaţi Institutului de Sănătate publică Bucureşti - Centrul pentru prevenirea si controlul bolilor transmisibile
 • Dacă urmaţi un tratament, luaţi cu dumneavoastră suficiente medicamente, în ambalajul original, precum şi reţeta prescrisă de medic.
 • Verificaţi dacă în ţara în care vă veţi deplasa sunt interzise anumite medicamente.

 

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate
 

 • Ce este Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS)?

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) este un document ce conferă asiguraţilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, dreptul la asistenţă medicală devenită necesară în timpul şederii temporare într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European ( Norvegia, Lichtenstein, Islanda), Confederaţia Elveţiană.

Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/SEE/Confederaţia Elveţiană pentru motive turistice, profesionale sau pentru studii.

 

 • Cum intri în posesia CEASS?

CEASS se eliberează la cerere. Asiguratul va depune în scris,  la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află,  o cerere conform modelului publicat pe website-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, www.cnas.ro.

Asiguratul va intra in posesia CEASS termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în sistemul informatic unic naţional a cererii. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea CEASS sau există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea în mai puţin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP).

Costul CEASS : este suportat din FNUASS ( fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate) sau de către asiguratul care solicită înlocuirea unui CEASS în interiorul perioadei de valabilitate, situaţia în care va putea beneficia, contra cost, de un alt CEASS a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a CEASS-ului iniţial.

Perioada de valabilitate a CEASS nu poate depăşi 6 luni de la data emiterii.

 

 • Care sunt servicile medicale pe care le acopera CEASS?

Asiguratul care posedă  CEASS, beneficiaza de serviciile medicale devenite necesare,  în timpul şederii  temporare pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene, in aceleaşi condiţii ca şi cele oferite asiguraţilor din statul respectiv. Serviciile acordate în baza CEASS nu vor putea depăşi strictul necesar din punct de vedere medical şi se acordă în conformitate cu legislaţia statului în care se acordă.

Este însă  posibil ca, pentru anumite servicii,  să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt  decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări sociale de sănătate din ţara în care sunt acordate aceste servicii.

CEASS nu acoperă situaţia in care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană  în scopul obţínerii unui  tratament medical planificat.

CEASS  acoperă numai serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă.


Recomandări:

 • întrucât între sistemele publice de sănătate din statele membre ale UE/SEE/Confederaţia Elveţiană există diferenţe semnificative de organizare şi funcţionare, este  indicat ca asiguraţii să se documenteze în privinţa sistemului de sănătate din statul în care doresc să călătorească.
 • pentru un tratament medical vital care este accesibil numai într-o unitate medicală specializată şi/sau care dispune de personal specializat şi/sau de echipamente (ex. dializa, oxigenoterapie, etc.), trebuie să existe un acord prealabil între persoana asigurată şi unitatea care furnizează tratamentul, pentru a se asigura că tratamentul este disponibil pe parcursul şederii persoanei asigurate în statul membru respectiv.

Decontarea serviciilor medicale acordate în baza CEASS, într-un stat membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiană se face la nivel interinstituţional.

 

 • Ce facem dacă pierdem CEASS?

În situaţia în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi, din diferite motive, nu se mai află in posesia CEASS ( a fost distrus, s-a pierdut sau i-a fost furat) , acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul  ( prin poştă, fax, email) şi să  solicite CIP –ul. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite CIP –ul la adresa menţionată în cerere, în termen de 24 ore de la data înregistrării cererii.

CIP-ul conferă  asiguratului aceleaşi drepturi ca şi CEASS.

Pentru informaţii suplimentare, vă recomandăm să accesaţi www.cnas.ro şi www.ceass.ro.